פינטו - מאמרים
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


 נושאים חמים

מאמרים בנושא פינטו (תגית)

 • הרב פינטו שליט

  פורסם בתאריך 01/19/2012 ע"י shiran biton

  צריך להבין מה דרגתו של אדם, הנעשה לו נס? וכשיותר נתבונן, נמצא במדבר כמה ניסים נעשו לבני ישראל, כמה שינוי סדרי מעשי בראשית נעשה עבורם; נקרע להם הים, הקב [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 01/26/2012 ע"י shiran biton

  לכל בית ישראל האהובים והחביבים

  נשתדל בכל כוחנו לשמור ולהזהר על כבוד חברנו. משום, כשפוגעים ומורידים בערכו של אדם, מידת הדין מתוחה על המצער חברו  וכך מצאנו אצל השבטים הקדושים אשר נענשו בכל גלות מצרים, על פי דברי רבי חנינה, משום שהיו קוראים לאחיהם בני בלהה וזילפה, בני השפחות, והדבר היה קשה בעיני הקב [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 01/31/2012 ע"י shiran biton

  אנו עומדים בשבוע מיוחד ביותר ורואים בחוש את ישועת ה' בכל צעד ובכל שעל ומתחזקים ומחזקים באמונה בהקב"ה, "כי הוא הנותן כח לעשות חיל".
  וחשבנו בדעתנו היום, בלכתך בדרך, כי "מה' מצעדי גבר" ואין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר גוזרים עליו מלמעלה. דהנה השבת הבאה עלינו לטובה נקראת שבת שירה והפרוש לשם הידוע, זו השבת אשר בני ישראל עמדו על ים סוף ואמרו שירה להקב"ה, "אז ישיר משה ובני ישראל וגו'". [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 02/02/2012 ע"י shiran biton

  הנה השבוע חולף ומתקרבים לשבת קודש ולשיעור המרכזי בהיכל הישיבה הקדושה באשדוד. ובכל שבוע ושבוע אשר זוכים למסור את השיעור בהיכל הישיבה באשדוד, יש בליבנו שמחה גדולה ביותר, מרגישים בשיעור הזה את דברי חז"ל: "ישמחו השמים ותגל הארץ", השמים שמחים ובארץ יש התעלות ורוממות גדולה בזמן התאספות בשיעור זה, זמן של לימוד זכות על עם ישראל, מי כעמך ישראל, אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו. זהו זמן של לימוד זכות גדול איך מאות ואלפים רבים שומעים ומתחזקים בדבר ה'.
  והנה חשבנו לבאר ולאמר, מצאנו בפרשת השבוע: "ויל [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 02/06/2012 ע"י shiran biton

  לכל אהובינו וחביבנו ה' עליהם יחיו:‬‬


  ‫‫הנה, אנו נמצאים בזמן של מחשבות והרהורים בעבודת ה',

  בדרך לישיבה הקדושה בניו יורק ועולה בדעתנו קושיה גדולה בפרשת השבוע, פרשת יתרו: [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 04/25/2012 ע"י shiran biton

  לכל אהובינו וחביבנו ה' עליהם יחיו'הנה ימים אלו הם ימים של התבוננות בכל המידות, בזמן זה מתו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד איש בחברו וביותר צריכים להקפיד על בן אדם לחברו ועל מידות האדם.וכן הרבה מן הרע יוצא ממידת הגאוה אשר היא מן המידות הקשות והרעות ביותר. והקב"ה אומר על הגאוותנים: אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. וישמר ויזהר האדם ממידה רעה זו.והנה מצאנו בפרקי אבות: "רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תיהיה ננוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוה מתחמם כנגד אורן של חכמים".ונרא [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/07/2012 ע"י shiran biton

  מעשה באחד מחכמי אומות העולם אשר נסע ברכבת ממדינה למדינה. והנה הגיע לקרון שלו בודק הכרטיסים, כשראה אותו אותו חכם התחיל לחפש בכיסו את הכרטיס להראות לכרטיסן שהוא שילם, אך לא מצא בכיס את הכרטיס. הוציא את התיק והתחיל לחפש ולפשפש אך גם לא מצא. בינתיים, הכרטיסן אשר עמד שם הכיר את החכם המפורסם ואמר לו: אני בטוח ששילמת, אינך צריך להלחץ וכך לחפש.

  אך אותו חכם מחכמי אומות העולם התחיל לחפש ביותר לחץ, הרגיעו שוב הכרטיסן ואמר לו: אל תלחץ. ענה אותו חכם אני לא דואג שאתה חושד בי שלא שילמתי, אני יודע ובטוח שאתה מא [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/14/2012 ע"י shiran biton

  מסופר על אחד מהאדמורים הגדולים אשר בביתו התארח אחד מן הצדיקים והקדושים בדור ההוא. ובן האדמור הסתכל בהתעלות גדולה על הצדיק הקדוש והנורא אשר בא לביתם וכל מעשה אשר עשה וכל תנועת יד, השתדל בן האדמור להבין ממנה מה המשמעות אשר הצדיק הגדול רומז בהם [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/15/2012 ע"י shiran biton

  לאחי ורעי, ה\' עליהם יחיו, אורך ימים ושנות חיים  בפרשת השבוע אמרו חז\ [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/16/2012 ע"י shiran biton

  אנשים נוסעים ממדינה למדינה וממקום למקום ומזלזלים ביסוד גדול וחשוב בחיים והוא:
  "אין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר גוזרים עליו מלמעלה".
  וכאשר הגעת למקום מסויים זה לא לחינם ויש סיבה לזה ואין דברים אשר קורים בעולם לשוא, הגעת למקום המסויים הזה בכדי לתקן בו דבר אשר שורש נשמתך נמצא במקום הזה, לפעמים האדם צריך לסוע למדינה אחרת רחוקה מאוד ולטרוח טירחה גדולה בדרך, הכל בכדי לברך שהכל נהיה בדברו או ברכה אחת אשר בברכה הזאת במקום הזה טמון תיקון לנפשו.
  וידוע המעשה בשם רבנו הבעל שם טוב אשר סיפר על יהודי אשר היה בעל [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/20/2012 ע"י shiran biton

  "עיבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה"
  והקשו, שמחה ורעדה אינם דברים אשר אפשר לחבר אותם, מי ששמח לא יכול להיות ברעדה ומי שברעדה אינו יכול לשמוח?,
  ובשעות אלו אנו מבינים עומק דברי חז"ל, שבדברים של קדושה אפשר להיות גם שמח מצד אחד אך גם להיות ברעדה ובאימה. הנה בעוד כמה שעות אנו יוצאים להשתטח על קברי הקדושים והצדיקים, הבעל שם טוב ותלמידיו, באימה וחרדה אך שמחה ורוממות הנפש והחיבור בין היראה והשמחה יתכן רק בדברים מעין אלו של קדושה ועבודת ה'.
  לפני כשנתיים בחג השבועות קיבלנו על עצמנו נדר, להשתדל בכל שנה ערב יו [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/23/2012 ע"י shiran biton

  לכל אהובנו וחביבנו ה' עליהם יחיו:
  נמצאים אנו כמה ימים לפני חג מתן תורתנו הקדושה וידוע אשר נאמר בספרים הקדושים שבחג השבועות ידמה האדם בנפשו שהוא נמצא בימים שלפני מתן תורה ויצייר בדמיונו איך הקב"ה יורד עם פמליה של מעלה על הר סיני וההר עשן וקולות וברקים וה' ידבר ומשה יענהו בקול וכל אשר היה במעמד הר סיני ויקבל ממש על עצמו את התורה הקדושה.
  והנה קשה, הרי דבר שקיבלנו פעם אחת איך אפשר לקבל פעם שנייה?, להבדיל אדם נתן לחברו מתנה והאדם לקח אותה והשתמש בה ימים, [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/24/2012 ע"י shiran biton

  אנו עומדים לפני מתן תורה אשר היום הזה הוא גם הילולא של אדוננו דוד המלך.
  והנה הגמרא במסכת שבת ל' מספרת אופן וסדר פטירתו של דוד המלך שביקש מהקב"ה: "הודיעני ה' קיצי", מבקש דוד המלך מהקב"ה לדעת מתי ימות מהעולם, אומר הקב"ה לדוד: גזרה היא מלפני שאין מגלים לאדם את יום פטירתו, ממשיך דוד ואומר להקב"ה: אל תיתן לי תאריך מתי יום פטירתי אלא רק באיזה יום. אמר לו הקב"ה לדוד: בשבת תמות מהעולם. מבקש דוד המלך מהקב"ה אם אפשר לדחות את יום הפטירה ליום ראשון, עונה לו הקב"ה: לא כי זה היום שנכתב על בינך שלמה להיות מלך [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 05/31/2012 ע"י shiran biton

  לכל אהובנו וחביבנו
  הנה יום זה יום מקודש בנפשנו, יום של השיעור הקדוש בהיכל הישיבה באשדוד ומתפללים להקב"ה שנזכה להכנעת הלב ושיהיו כל מעשינו לשם שמים [קרא את המאמר השלם]

 • החיזוק היומי הרב פינטו

  פורסם בתאריך 06/11/2012 ע"י shiran biton

  גם מהרע יצא טוב [קרא את המאמר השלם]


RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר