מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


פרופיל: גלעד שרגא


 מאמרים שנכתבו על ידי גלעד שרגא
 • ידועים בציבור זכויותיהם במשק החקלאי

  פורסם בתאריך 07/16/2013 תחת קטגוריה מעמד אישי וגירושין

  בעלי זכויות בנחלה, המחליטים להכניס לחייהם בן/ת זוג חדש/ה ואשר אינם מעוניינים, כי זכויותיהם יועברו לאחר פטירתם לבן הזוג החדש/ה, יידאגו לעגן את זכויותיהם בנחלה בהסכם משפטי מתאים, דוגמת הסכם ממון, ויינקטו בצעדים המשפטיים המתבקשים לשמירה על זכויותיהם בנחלה, באופן בו לא ימצאו עצמם ילדיהם של בעלי הזכויות בנחלה חסרי כל, בעוד מלוא הזכויות עוברות לבן הזוג החדש. ..קרא את המאמר השלם ..

 • מתי לערוך הסכם ממון במושב?

  פורסם בתאריך 06/24/2013 תחת קטגוריה מעמד אישי וגירושין

  הניסיון מלמד שהתייחסות נכונה ומקצועית לעריכת הסכם הממון קודם הנישואין או כניסה למערכת זוגית חדשה, במיוחד כאשר בין הנכסים קיימות זכויות במשק חקלאי, מונעת תסבוכות מיותרות בעתיד, לבני הזוג ולכל בני המשפחה המתגוררים בנחלה. ..קרא את המאמר השלם ..

 • חוזה למראית עין - מכית נחלה בשני הסכמים שונים

  פורסם בתאריך 02/05/2013 תחת קטגוריה מיסים

  מכירת משק חקלאי בשני הסכמים שונים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם? ..קרא את המאמר השלם ..

 • זהירות בהענקת נחלה/משק חקלאי במתנה

  פורסם בתאריך 11/15/2012 תחת קטגוריה מיסים

  במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים וככזה שנגמר במהלך חייהם של ההורים. בית המשפט עשוי לראות בהסכם כמתנה עתידית שתושלם רק לאחר פטירת נותני המתנה, דבר הנוגד את הוראת סעיף 8 (ב) לחוק הירושה. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ועד אגודה במושב לא מוסמך לאשר קבלה לחברות!

  פורסם בתאריך 07/23/2012 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  רשם האגודות השיתופיות קבע, כי אין בסמכות ועד ההנהלה באגודה שיתופית לקבל החלטה בדבר חברות באגודה, וכל שביכולתו לעשות זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית על קבלת מועמדותו לחברות באגודה. ..קרא את המאמר השלם ..

 • פינוי ילדים מבתי המגורים שבחלקת המגורים בנחלה

  פורסם בתאריך 06/21/2012 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  מה מעמדם המשפטי של הילדים בבתי המגורים בהם הינם מתגוררים בשטח המשק החקלאי? האם חלוף השנים מקנה מעמד משפטי וזכויות דיור לילדים? האם יכולים ההורים לדרוש את פינוי הבתים כשיחפצו בכך? האם רק אחד ההורים יכול לדרוש סילוק ידם של הילדים מהמשק? ..קרא את המאמר השלם ..

 • הפרת הוראות הסכם פיתוח במושב עולה הרבה כסף

  פורסם בתאריך 05/06/2012 תחת קטגוריה מיסים

  בית המשפט קובע, כי אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה. ..קרא את המאמר השלם ..

 • פגיעת חברות באגודה בסמכות ועד האגודה בלבד!

  פורסם בתאריך 03/26/2012 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  ועד האגודה מוסמך להחליט על הוצאה מחברות באגודה למי שחדל להתגורר במושב. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה. ..קרא את המאמר השלם ..

 • לא אושר הסדר טיעון המסדיר בניה בלתי חוקית בנחלה

  פורסם בתאריך 03/05/2012 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים. ..קרא את המאמר השלם ..

 • בית משפט מחליף את הוריו של הבן הממשיך

  פורסם בתאריך 02/05/2012 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  הפרשנות אשר ניתנת ע"י שופטים הנדרשים לדון בירושת המשק החקלאי, הינה פרשנות ששיקולי צדק ושוויון מעורבים בה, ומשקל פחות ניתן על ידם לרצונו של המצווה כפי שעולה מהמסמכים עליהם חתם המצווה. לא אחת, שמים עצמם שופטים במקום המצווה, נכנסים לנעליו ומבקשים לערוך מעין "צדק חלוקתי" בין היורשים, למרות שבעל הזכויות במשק החקלאי כלל לא התכוון לכך, ורצונו האמיתי היה להעניק את הזכויות במשק לבן אחד בלבד. ..קרא את המאמר השלם ..

 • מתי חלה חובת תשלום מע"מ במכירת נחלות ומשקים חקלאיים?

  פורסם בתאריך 11/21/2011 תחת קטגוריה מיסים

  למרות שאין צורך בקבלת אישור ממס ערך מוסף, על תשלום המס לצורך העברת הזכויות בנחלה במינהל מקרקעי ישראל, דרישת התשלום עשויה להגיע גם לאחר השלמת העברת הזכויות בנחלה. תכנון מס נכון קודם לעריכת ההסכם, עשוי להביא להפחתה בתשלום ומניעת אי הבנות בין הצדדים לעסקה. ..קרא את המאמר השלם ..

 • האם ניתן להוריש בצוואה את מכסת הביצים בנחלה?

  פורסם בתאריך 10/27/2011 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  מה מעמדה המשפטי של מכסת ביצים בנחלה? האם היא חלק בלתי נפרד מהנחלה, ולכן יש להביאה בחשבון במסגרת הפיצוי ליורשים או שהיא בעלת אופי כלכלי עצמאי וניתן להורישה בנפרד מהזכויות בנחלה ולכן אין להביא בחשבון את ערכה הכללי כחלק נוסף משווי המשק? ..קרא את המאמר השלם ..

 • איך לשלם פחות מס שבח במכירת נחלה?

  פורסם בתאריך 09/12/2011 תחת קטגוריה מיסים

  למוכר הנחלה, אין את האפשרות להציג את המסמכים המעידים על ההוצאות המותרות בניכוי במסגרת סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין? מה ניתן לעשות? האם לשלם את מלוא תשלום מס שבח? גלעד שרגא, משרד עורכי דין. ..קרא את המאמר השלם ..

 • כתיבה צוואה לבעל נחלה בעקבות אפשרות פיצול הנחלה

  פורסם בתאריך 07/27/2011 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  לא רק במסגרת הצוואות נערכים שינויים והתאמות, כי אם גם בהסכמים המשפחתיים שנערכו בעבר במסגרת התא המשפחתי מבוצעים שינויים, במטרה לאפשר הענקת זכויות, במגרש שיפוצל מהנחלה לבן משפחה נוסף או לצורך מימוש הזכויות במגרש ומכירתו לצד שלישי. ..קרא את המאמר השלם ..

 • 979 ו- 1101 עברו את מבחן בג"ץ - במושבים מרוצים

  פורסם בתאריך 06/19/2011 תחת קטגוריה חוק ומשפט

  גולת הכותרת של פסיקת בג"ץ, ביחס להחלטה 979 ו- 1101, מעבר להחלטות הפרקטיות המאפשרות פיצולי מגרשים והסדרת שימושים חורגים בנחלה, הינה ההכרה בעצם עיגון זכויות המגורים של בעלי נחלות בחלקת המגורים, ומתן אפשרות לחתימה על חוזה חכירה לדורות. ..קרא את המאמר השלם ..


RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר