מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


פרופיל: צבי שטיין

צור קשר עם צבי

ניקוד מצטבר: 0 | מאמרים: 22


 מאמרים שנכתבו על ידי צבי שטיין
 • ליקויי בניה- \

  פורסם בתאריך 01/01/2014 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמרי זה הנו מאמר המשך למאמר קודם שפורסם על ידי ביום 22.10.2009 בו הבאתי סקירה מפורטת ורחבה יותר של נושא זכות התיקון ותביעות ליקויי בניה בכללותן. מאמרי זה מתמקד בתיקון הסעיף בחוק העוסק בזכות התיקון ובבעיתיות הנובעת מאופן ניסוחו של סעיף זה (תיקון מספר 5 לחוק מחודש אפריל 2011). ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה – התוספת לחוק המכר (דירות) התשל\

  פורסם בתאריך 12/02/2013 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא מהותה של התוספת לחוק המכר (דירות) והצעות כותב המאמר לעריכת שינויים ותיקונים לתוספת זו. בפתח המאמר מובא הסבר קצר מהי התוספת לחוק המכר (דירות) וכן נוסחה העדכני של התוספת, לאחר מכן נסקור את סעיפי התוספת ונציע הצעות לשינויים ותיקונים לתוספת. בסוף המאמר נביא את עמדתנו האישית בסוגיה ולאחריו פרק סיכום. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה - בורר הנדסי- לפתרון סכסוכים בנושא ליקויי בנייה - האומנם?

  פורסם בתאריך 02/08/2013 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא כשרותו והתאמתו של מהנדס בנין לשמש כבורר הנדסי יחיד בתביעות ליקויי בניה. בפתח המאמר מובא הסבר קצר מהו בורר הנדסי. לאחר מכן נשיב לשאלה האם אכן מתאים מהנדס הבניין לשמש כבורר יחיד בתביעות ליקויי בניה? בהמשך נסקור את הפלוגתאות הנושאים וראשי הנזק הנדונים בתביעות ליקויי בניה. בסוף המאמר נביא את עמדתנו האישית בסוגיה ולאחריו פרק סיכום ..קרא את המאמר השלם ..

 • בדק בית - תביעות ליקויי בניה.

  פורסם בתאריך 04/30/2012 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא בדק בית והקשרו לתביעות ליקויי בנייה. בתחילה מובא הסבר על מהות המונח בדק בית, בהמשך, מובא פירוט מה כולל בדק בית ולאחר מכן סקירה ופירוט של מי הם האנשים המבצעים את בדיקות בדק הבית. לאחר מכן נשיב בצורה מפורטת על השאלה העקרונית מדוע והאם כדאי לבצע בדיקת בדק בית? בהמשך נבהיר מהי חשיבותה ונחיצותה הפרקטית של בדיקת בדק בית ומתי כדאי לבצע את הבדיקה. נסביר אל מי רצוי לפנות תחילה-לעו\ ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה-שאלות ותשובות נפוצות בתחום תביעות ליקויי הבניה

  פורסם בתאריך 02/26/2012 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  א. מבוא  1. אני עוסק בתחום ליקויי הבנייה למעלה מ-30 שנה.  2. במהלך שנות עיסוקי בתחום הנ\ ..קרא את המאמר השלם ..

 • החזירו את פעילות המנ

  פורסם בתאריך 11/18/2011 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא המנ ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה- פיצוי בגין איחור במסירה בתביעות ליקויי בניה.

  פורסם בתאריך 10/17/2011 תחת קטגוריה נדל"ן בארץ

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא פיצוי בגין איחור במסירה בתביעות ליקויי בניה, סוקר את המצב המשפטי שקדם לתיקון חוק המכר (דירות), וכן את התיקון לחוק שהסדיר בצורה חקיקתית את גובה הפיצוי בגין האיחור במסירה. לאחר מכן סוקר המאמר את הנושאים ששופרו על ידי התיקון לחוק, מדגיש את האנומליה והעיוות הקיים בתיקון לחוק. בהמשך, מביא המאמר את עמדתו האישית של הכותב בסוגיה, ומביא הצעות לתיקון החוק. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה - גישור בתביעות ליקויי בניה.

  פורסם בתאריך 05/20/2011 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא הליך הגישור בתביעות ליקויי בנייה, בתחילה מובא הסבר קצר על מהות הליך הגישור, בהמשך, מובא פירוט של העלות הכספית של הליך הגישור והסבר לגבי האינטרס של הצדדים לפנות להליך הגישור .לאחר מכן נסקור את נושא הפניית הצדדים לגישור על ידי בית המשפט וננתח את סיכויי ההצלחה של הליך הגישור בתביעות ליקויי בנייה, נסביר את נושא עיכוב ההליכים על ידי ביהמ"ש בעקבות סעיף גישור בהסכם בין הצדדים. לסיכום נביא את עמדתו האישית בסוגיה של כותב המאמר. ..קרא את המאמר השלם ..

 • אחריות אדריכל בתביעות בגין ליקויי בניה.

  פורסם בתאריך 04/06/2011 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא אחריות אדריכל בתביעות ליקויי בנייה, בסוגי המקרים בהם תיתכן אחריות אדריכל בתביעות ליקויי בנייה. במאמר מובאת סקירת פסיקת בתי המשפט בנושא אחריותו של האדריכל כלפי רוכש הדירה כצד שלישי, דיון באחריות האדריכל במקרה של התקשרות ישירה בינו ובין מזמין העבודה והיקף אחריותו, תוך אבחנה בין אחריות לכשלים תכנוניים לבין אחריותו לכשלים בביצוע, והדגשה כי אדריכל המפר את חובותיו המקצועיות כלפי הלקוח, עובר, במעשהו/מחדלו זה, גם עבירה משמעתית בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים. בהמשך מובאת סקירת אחריות האדריכל מכוח היותו עורך הבקשה להיתר הבניה ולסיכום עמדתו האישית בסוגיה של כותב המאמר. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה- פיצוי בגין פיקוח הנדסי בתביעות בגין ליקויי בניה

  פורסם בתאריך 01/02/2011 תחת קטגוריה נדל"ן בארץ

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא פיצוי בגין פיקוח הנדסי בתביעות בגין ליקויי בנייה. בפתח המאמר מוצגת הבעיה. המאמר סוקר את הפסיקה הישנה והעדכנית ,ששללה וצידדה בפסיקת הפיצוי בראש נזק זה מסביר כי אין לפסוק פיצוי בגין פיקוח הנדסי בראש נזק של ירידת ערך. המאמר מבהיר כי פסיקת הפיצוי בגין פיקוח הנדסי אינה מותנית בביצוע התיקונים בפועל. בהמשך מובאת עמדתו האישית של כותב המאמר ופרק סיכום. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה- רכיב המע

  פורסם בתאריך 10/13/2010 תחת קטגוריה חוזים

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא רכיב המע ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בנייה- זכות רוכש דירה לפיצויים בגין ליקויי בנייה למרות מכירתה

  פורסם בתאריך 12/17/2009 תחת קטגוריה נדל"ן בארץ

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא זכותו של מוכר דירה לקבל פיצויים בגין ליקויי הבניה שנגרמה לדירתו, למרות שהדירה נמכרה על ידו. בפתח המאמר הצגתי את הבעיה, הסברתי את חובותיו של מוכר דירה בה קיימים ליקויי בנייה כלפי רוכש הדירה ופרטתי את שלוש האפשרויות העומדות בפני הצדדים במקרה שכזה. בהמשך, הבאתי את פסיקת בתי המשפט השונים בנושא זה הקובעת, בצורה חד משמעית, כי לרוכש דירה אשר מכר את דירתו ושייר בידיו את זכות התביעה, עומדת זכות תביעה כנגד הקבלן לפיצוי בגין ליקויי בנייה, גם במקרה שבו מכר את דירתו. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה- פיצוי בגין ירידת ערך בתביעות ליקויי בניה

  פורסם בתאריך 12/06/2009 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בראש הנזק של פיצוי בגין ירידת ערך בתביעות ליקויי בניה, מסביר את משמעותו של המונח "ירידת ערך" ומבהיר מיהו האדם המוסמך לקבוע ירידת ערך לנכס מקרקעין. המאמר מפרט את המקרים וסוגי הליקויים הגורמים לירידת ערך של נכס מקרקעין, ומדגיש את השפעת קביעות המומחה מטעם בית המשפט על הפיצוי הנפסק ע"י בתי המשפט בגין ירידת ערך. בנוסף, מביא המאמר דוגמאות מפסיקת בתי המשפט אשר פסקה פיצוי בגין ירידת ערך בגין ליקויי בניה ולצורך האיזון, הובאה גם פסיקה הפוכה של בתי המשפט אשר שללה פיצוי בגין ירידת ערך בגין ליקויי הבניה. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה- פיצוי בגין דיור חלופי בתביעות ליקויי בניה

  פורסם בתאריך 11/25/2009 תחת קטגוריה שיפוצים

  מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בפיצוי בגין דיור חלופי בתביעות ליקויי בניה. המאמר מסביר את משמעותו של המונח "דיור חלופי", ומבהיר באילו מקרים נדרש דיור חלופי. המאמר מביא את עמדת הפסיקה בהקשר לפסיקת פיצוי בגין דיור חלופי ומפרט את המקרים בהם ביהמ"ש לא פוסק פיצוי בגין דיור חלופי. המאמר דן בפיצוי שנפסק בגין הוצאת תכולת הדירה והחזרתה למקומה.המאמר מדגיש את השפעת קביעת המומחה מטעם ביהמ"ש על פסיקת הפיצוי ע"י ביהמ"ש, תוך הבהרה כי ביהמ"ש יכול לפסוק פיצוי בגין דיור חלופי גם במקרה שבו הדבר לא נקבע על ידי המומחה מטעם בית המשפט.המאמר מבהיר כי ייתכנו מקרים בהם ייפסק פיצוי בדין דיור חלופי גם כשהדבר לא נטען בכתב התביעה ולסיום, מביא המאמר הסבר כי תיתכן פסיקת פיצוי בגין דיור חלופי גם על דרך אומדנא של בית המשפט. ..קרא את המאמר השלם ..

 • ליקויי בניה- המפרט הטכני בתביעות ליקויי בניה.

  פורסם בתאריך 11/15/2009 תחת קטגוריה נדל"ן ובניה

  מאמר זה מפרט ומסביר את ההיבטים השונים של המפרט הטכני באופן כללי וספציפית, בהקשר לתביעות ליקויי בניה. במאמר מצוי הסבר כללי המסביר בקצרה מהו המפרט הטכני, מצביע על מקור החיוב החוקי למפרט הטכני, ומסביר מהי תוצאת אי מסירת מפרט טכני על ידי המוכר.בהמשך המאמר מובא הסבר ופירוט של דרישות החוק לגבי המפרט הטכני ועמדת פסיקת בתי המשפט בנושא חובת הצירוף של המפרט הטכני ומסירתו לרוכש הנכס.

  המאמר סוקר את היסטוריית השינויים של טופס המפרט, ומדגיש את הנושאים והפריטים החשובים אותם יש לבדוק במיוחד במפרט הטכני. המאמר מציג את רשימת המסמכים והתכניות אותם על המוכר למסור לרוכש הנכס או לנציגות בעלי הדירות, בהתאם לדרישות הנוסח החדש של המפרט הטכני ולסיום מוסבר במאמר הקשר בין המפרט הטכני ובין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף ותקנון הבית המשותף. ..קרא את המאמר השלם ..


RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר