פסוקו של יום ושבוע - לחנוכה | Publisher

פסוקו של יום ושבוע - לחנוכה

פורסם בתאריך 12/14/2017 ע"י אברהם פכטר בקטגוריה אקטואליה

הדפס מאמר

ובימים ההם יש מלך בישראל.
ויצא המלך לארצות הגויים, להגן על כבוד ישראל ומעשיה ויך את האירופאים בשוטים ובעקרבים על התנגדותם צביעותם, שתיקתם ועמדותיהם הפרו- פלשתינאיות.
ובינתיים בארץ הקודש שוב מצדה בסכנה – והפסוק: שנית מצדה לא תיפול – מתחיל להתערער לנוכח והררי הראיות הירוקים המרשרשים בין הרהיטים ויהי אחרי אחרי כל המהומות, ההפגנות וההזדהות עם ירושלים עיר הבירה ועיר הקודש ירושלים, שעל חומותיה הופקדו שומרים כל היום וכל הלילה לא יחשו ותשקוט הארץ – 40 יום ו-40 לילה.
פסוקו של יום – ושבוע
פסוקו של שבוע ובימים ההם יש מלך בישראל. השוטרים שהוצבו בשערי העיר מנסים בכל כוחם מזה זמן רב להוריד לו את הכתר בצורה כירורגית עדינה ומודלפת והדבר עד כה לא צלח בידם. ותצא קריאה לכל קצוות הארץ למצוא עוזרות נאמנות, יעילות, חרוצות שלא חורצות לשון לגבירת המעון. כי כל הקיימות ברחו ותצא שעוותם עד שערי בית המשפט לחפש אבק של צדק. ובימים ההם הלך היו"ר אל מרומי מצדה לחפש רהיטים ומצא ירוקים. ויאר כי טוב הדבר בעיניו וביקש הרבה מן המטעמים האלה גם לבתו היקרה שנפשה יצאה אל בחיר ליבה בבקשת חתונה. ויצאו שליחים לאיזור רמלה להביא מים לדוד היושב בראשון לציון והנהלת העיר עומדת לעזרו במצוקתו. וכך גויסו כל הנכבדים להדלקת נרות חנוכה ונתנו כבוד לשמש ושתו ואכלו עד לא ידע בין מרדכי להמן הרשע. ובעת ההיא יש בעיות לישראל ויצא המלך עם פמלייתו לסיבוב בארצות הגויים להגן על שם ישראל בגויים שלא ידעוך ולא רצו לתמוך ביהודים ואפילו לא באסתר בת מרדכי. ויך המלך בנאומו את הגויים ושיבח את מלך פרס ומדי השולט על עשרים ומאה מלוין מצביעים ,ביניהם אוונגליסטים אוהבי ציון וכך יעשה לשליח שהמלך רוצה ביקרו. וימצא חן הדבר בפני המלך הגדול ויתן את ירושלים וסביבתה כשי על הנאמנות והידידות וציווה להביא מים למצודת דוד ולבנות תשתית לשגריות בעיר הקודש היא ירושלם בירת ישראל. ויצאו השליחים מלפני המלך למלא את רצונו ותשקוט הארץ 40 יום ו-40 לילה.

אודות אברהם פכטר


הדפס מאמר

גרסת הדפסה למאמר:

http://www.publisher.co.il//article/42680/פסוקו-של-יום-ושבוע-לחנוכה