ליווי עו"ד בעת רכישת דירה חדשה מקבלן – חלק א' | Publisher

ליווי עו\"ד בעת רכישת דירה חדשה מקבלן – חלק א\'

פורסם בתאריך 07/04/2013 ע"י גיא מנדלסון בקטגוריה נדל\"ן ובניה

הדפס מאמר

לאחר ההסכמה בעל פה ביניכם ובין מי מטעמו של הקבלן, תקבלו לידיכם טיויטת חוזה רכישת דירה מהקבלן לעיון וחתימה בהמשך, בצירוף כל הנספחים הרלוונטיים. במקרים מסויימים תצטרכו לחתום גם על טופס \"בקשה לרכישת דירה\" – מעין מסמך מקדים המלווה את הסכום הראשוני לתשלום, שיופקד בנאמנות בידי עורך הדין מטעם הקבלן, עד לחתימה על החוזה.
את החוזה שנמסר לעיונכם קחו אתכם לעיון מעמיק בבית, וכמובן שמומלץ כי תעבירו אותו לעיונו של עורך הדין שבחרתם לייצג אתכם במהלך העסקה. במקרים מסויימים יבקש עורך הדין שלכם לבצע שינויים בחוזה לטובתכם, עליהם יוחלט בסופו של דבר לאחר משא ומתן בינו ובין עורך הדין המייצג את הקבלן.
חשיבות הבדיקה של עורך דינכם את החוזה היא גדולה מאין כמוהה, הנה כמה דוגמאות לבדיקות הרלוונטיות:
- בדיקת הסטטוס המשפטי של הקרקע עליו ייבנה הפרוייקט, זכויות הקבלן על הקרקע ובדיקת התכנותה של עסקת מכירת הנכס שייבנה על הקרקע. כמו כן, יבדוק עורך הדין אם ניתן היתר בנייה לקבלן לבניית הדירה על פי כל מה שהובטח לקונים. במידה ולא קיים עדיין היתר כזה (עניין שכיח בעת עסקאות רכישת דירה חדשה מקבלן), יקבע עורך הדין מועד מוגדר לקבלתו, כאשר לאחר שעבר אותו מועד תהיה לרוכשים הזכות לבטל את העסקה ולקבל את התשלומים ששילמו עד אותו הזמן או חלקים מהם כפי שיוסכם.
- במקרה שבו רכישת הדירה מתבצעת מידי חברה יזמית המסמיכה קבלן מסויים מטעמה לביצוע הפרוייקט, יבקש עורך דינכם התחייבות החברה היזמית כי אותו קבלן מבצע וקבלני המשנה השונים הם קבלנים הרשומים כחוק בפנקס הקבלנים, כפי שהחוק מחייב.
- עורך הדין בודק המצאותה של ערבות בנקאית הניתנת לרוכשים על פי חוק המכר, עבור כל התשלומים בהם יחוייבו הרוכשים, ויצויין בחוזה מנגנון העברת הכספים לקבלן הבונה מהבנק המעניק את הערבות.
- עורך הדין יוודא כי מצויין בחוזה שמסירת החזקה בדירה לידי הקונים תתבצע אך ורק לאחר מסירת \"טופס 4\" (טופס אכלוס). כמו כן, המסירה תתבצע לאחר שהדירה נחשבת כראויה לשימוש הרוכשים, וכאשר היא מחוברת לכל התשתיות הדרושות (גז, מים, חשמל וכיו\"ב) וכשהמחסן והחנייה (במקרה ונכללים אלה בהסכם הרכישה) הם במצב המאפשר לרוכשים גישה סבירה אליהם.
- עורך הדין יוודא המצאות סעיף בו לוקח הקבלן את האחריות על כל עבודות הביצוע בהתאם לתקופת הבדק המפורטת בחוק המכר.

אודות גיא מנדלסון


הדפס מאמר

גרסת הדפסה למאמר:

http://www.publisher.co.il//article/38845/ליווי-עו%22ד-בעת-רכישת-דירה-חדשה-מקבלן-–-חלק-א%32