חוק ומשפט - מאמרים
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


מאמרים בנושא חוק ומשפט

 • יתרונות קרן ההשתלמות

  פורסם בתאריך 08/18/2013 ע"י איתמר כוכבי

  קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון לטווח בינוני. במסגרת תוכנית הקרן מפקידים עובדים שכירים מדי חודש העובד והמעביד כספים בקרן - בהתאם לגובה שכרו של העובד. [קרא את המאמר השלם]

 • משולש יחסי העבודה בישראל

  פורסם בתאריך 08/18/2013 ע"י איתמר כוכבי

  גוף אשר מבקש להיות מוכר כארגון עובדים צריך להיות בעל יכולת מימון כלכלית. גוף זה מוסמך להכריז על שביתה וכן לחתום על הסכם קיבוצי (הסכם קיבוצי הוא הסכם בין המעביד או ארגון המעבידים לבין ארגון העובדים, אשר הוגש לרישום לשר העבודה. הסכמים אלו עוסקים בדרך כלל בתנאים בענף מסוים, תעריפי שכר, הסכמי פנסיה, דמי הבראה ותנאי עבודה). [קרא את המאמר השלם]

 • פיצויים על הלנת פיצויי פיטורין

  פורסם בתאריך 08/18/2013 ע"י איתמר כוכבי

  פיצוי הלנת פיצויי פיטורים הינו פיצוי הניתן לעובד הזכאי לפיצויי פיטורים עבור שיהוי בתשלומם. [קרא את המאמר השלם]

 • סילוק תביעה על הסף – מחיקה או דחייה

  פורסם בתאריך 08/18/2013 ע"י איתמר כוכבי

  סילוק על הסף הינו סעד מרחיק לכת בו נמנע מבעל דין לקבל את יומו בבית המשפט.
  צעד זה ננקט בדין הישראלי על פי ההלכות במשורה ובמקרים נדירים בלבד, שכן הוא פוגע בזכות חשובה ומהותית במשפט הישראלי שהינה זכות הגישה לערכאות, ללא זכות הגישה לערכאות לא ניתן יהיה לדון ולטעון ביתר הזכויות המוגנות.
  זכויות אלה פורטו בסעיפים 100 ו-101 לתקנות סדר הדין האזרחי – מחיקה ודחייה על הסף. [קרא את המאמר השלם]

 • נפגעת בתאונות דרכים? עשה ואל תעשה מאת עו"ד רועי שעיה

  פורסם בתאריך 08/07/2013 ע"י רועי שעיה

  נפגעת בתאונת דרכים? דע את זכויותיך- מאת עו"ד רועי שעיה*

  להלן יובא מידע ראשוני ומספר עצות מעשיות ליישום לאחר פגיעה בתאונת דרכים. חשוב לציין כי המידע שיובא להלן הינו מידע ראשוני בלבד אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. ויש לפנות לעו"ד מומחה בתחום על מנת להשיג את הפיצוי המירבי בגין הפגיעה.

  מידע כללי

  נוסע, נהג או הולך רגל אשר היו מעורבים בתאונת דרכים זכאים לפיצוי בגין נזקיהם. נושא תאונת הדרכים מוסדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים").חוק הפיצויים הינו חוק סוציאלי במהותו אשר מחד מיישם את עקרון העדר האשם ומגדיל בכך את מעגל הזכאים לפיצוי. על פי עקרון חוק זה, די כי נגרם לאדם נזק גוף כלשהו בתאונת דרכים על מנת שתקום זכאותו לפיצוי ואין כל רלוונטיות לשאלת האשם בתאונה, כלומר גם אם הנפגע היה אשם בתאונת הדרכים אין הדבר מעלה ו/או מוריד לצורך קבלת הפיצויים. יודגש כי נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף ו/או ללא רכישת פוליסת ביטוח חובה ו/או אי תשלום רשיון רכב יביא הדבר לשלילת הזכאות לפיצויים בגין פגיעת גוף.

  מי האחראי לנזק?

  נוסע ו/או נהג הרכב תובע את מבטחת החובה של הרכב בו נסע בעת התאונה. הולך רגל תובע את מבטחת החובה של הרכב אשר פגע בו. נפגע אשר יש לו עילת תביעה מכוח חוק הפיצויים, לא יהיה זכאי לתבוע כל גורם אחר מכוח כל חוק אחר, עקרון, הקבוע בחוק הפיצויים, קרוי "עקרון ייחוד העילה".
  נהגים רבים אינם מודעים לכך כי במידה ונפגעו בתאונת דרכים עקב רשלנות נהג רכב אחר, עדיין תביעתם לעניין פיצוי פגיעת הגוף תהיה כנגד המבטחת של הרכב שלו ולא בהכרח כנגד המבטחת של הרכב ו/או הנהג האשם בגרימת התאונה.

  כיצד על נפגע תאונת דרכים לפעול?

  יש לתעד ככל הניתן את אירוע התאונה ובכלל זה רישום פרטים מלאים של הרכב המעורב.
  יש לפנות מוקדם ככל הניתן לקבלת טיפול רפואי ולוודא שכל תלונותיכם תועדו כראוי על ידי הרופא לידי הרופא המטפל. כן יש להקפיד על מילוי הוראות הרופאים המטפלים ועל שמירת רצף טיפולי, מקום שנדרש.
  יש להקפיד לקבל אישורי מחלה ככל שנעדרתם מהעבודה תוצאת התאונה.

  יש להקפיד על שמירת מלוא התיעוד הקשור לתאונה ובכלל זה תיעוד רפואי (סיכום
  אשפוז, טיפולים רפואיים, הפניות, אישורי מחלה, העתקי מרשמים וכיוצ"ב) ותיעוד הוצאות
  (קבלות על רכישת טיפול תרופתי, קבלות על תשלום לרופאים, תיעוד הוצאות על עזרת
  צד ג' שנדרשה לאחר התאונה ובעקבותיה כגון סיעוד, ניקיונות וכיוצ"ב).

  יש לפנות מוקדם ככל הניתן לתחנת המשטרה לצורך הוצאת אישור משטרה(הדבר הינו קריטי ביותר שכן ללא אישור משטרה, חברת הביטוח לא תשפה את הנפגע בפיצוי).
  יש לשמור את כל הפניות למוסד לביטוח לאומי לרבות וועדות רפואיות.
  יודגש כי בניגוד לדיני הנזיקין, בחוק הפיצויים אין צורך בהגשת חוות דעת רפואית בעת הגשת התביעה בבית המשפט כנגד חברת הביטוח ו/או נגד קרנית, בית המשפט עצמו ממנה את המומחים הרלוונטיים לפגיעות הגוף של התובע בהתאם לבקשת התובע וזאת על מנת שהתובע יוכל להוכיח את פגיעותיו ו/או את תביעתו. יודגש כי יש חובה בבקשה למינוי מומחים לצרף ראשית ראייה על מנת לבקש מינוי מוחה רפואי באותו התחום.


  מה קורה אם לנהג אין ביטוח ו/או שמדובר בתאונת פגע וברח?
  רכב אשר אין ברשותו ביטוח חובה המכסה את השימוש או שזהות חברת הביטוח לא ידועה – תוגש התביעה כנגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר הוקמה מכוח חוק הפיצויים בייחוד למטרה זו.
  חלק מפרמיית ביטוח החובה מופרש לקרן, למימון פעולותיה.
  קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם, במקרים המנויים בחוק והבולטים בהם:
  נפגעי תאונות "פגע וברח" .
  נפגעים מרכב שהיה נהוג ע"י נהג חסר רשיון נהיגה, מרכב גנוב, מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה (דוגמת עסק של הסעת נוסעים בשכר) נפגעים ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום הפרמיה).

  תאונת דרכים אשר הינה תאונת עבודה

  במקרים בהם תאונת בדרכים תחשב גם לתאונה עבודה (למשל אם ארעה בדרך למקום העבודה או ממנו) יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מיום התאונה בתביעה לקבלת פיצוי. חשוב לציין כי מאחר ואין המדובר בכפל פיצוי (לא ניתן לקבל פיצוי בגין אותו נזק גוף הן ממבטחת החובה וגם מהמוסד לביטוח לאומי), ינוכו מלוא התגמולים להם זכאי הנפגע מהמוסד לביטוח הלאומי מסך הפיצוי שייפסק בתביעתו כנגד מבטחת החובה, זאת אף אם הנפגע לא פנה בתביעה למוסד לביטוח לאומי (דהיינו – המדובר בניכוי רעיוני בלבד).חשיבות מרבית בעניין זה היא התייעצות עם עו"ד מומחה בתחום על מנת למצות את מלוא הזכויות ולקבלת את מלוא הפיצוי לו זכאי הנפגע.


  חישוב סכומי הפיצוי

  חישוב הפיצוי לו יהיה זכאי הנפגע מושפע ממספר פרמטרים, כמו למשל: גיל הנפגע, עיסוקו ושכרו עובר לתאונה,, פוטנציאל השתכרותו העתידי, השכלתו, תקופת אי הכושר בה נעדר מעבודתו כתוצאה מהתאונה, הנכות הרפואית והתפקודית כתוצאה מהתאונה ועיסוקו ושכרו לאחר התאונה. אופן החישוב וסכום הפיצוי נקבעים על פי ראשי נזק שונים, לרבות: הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, עזרת הזולת לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות, הוצאות ניידות, התאמת דיור, הפסדי פנסיה וזכויות סוציאליות נלוות, נזק שאינו ממוני ("כאב וסבל"), הוצאות משפט וכיוצ"ב.

  *הכותב הינו מומחה בתחום דיני הנזיקין לרבות תביעות פיצוי לנפגעי תאונות דרכים, עו"ד רועי שעיה הינו מייסד משרד עו"ד רועי שעיה ושות'- העוסק במשפט מסחרי-אזרחי על כל רבדיו.
  כתובת: ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה שמינית רמת גן.
  משרד:03-6810072
  פקס: 03-5189172
  מייל: SHAYALAW@GMAIL.COM
  אתר: WWW.SHAYA-LAW.COM [קרא את המאמר השלם]

 • רישום פלילי - מהי המשמעות של מאסר עולם?

  פורסם בתאריך 08/05/2013 ע"י שרון נהרי

  על דניאל מעוז נגזרו שני מאסרי עולם מצטברים, אחרי שהורשע ברצח הוריו, נורית ונח, באוגוסט 2011. מהי המשמעות של שני מאסרי עולם שניתנים לאדם על עבירות רצח והאם יש אפשרות להקלות? [קרא את המאמר השלם]

 • 3 עקרונות מרכזיים לפי מילטון פרידמן - אלון וניני

  פורסם בתאריך 08/05/2013 ע"י אלון וניני

  ישנה טענה לפיה חובתו המוסרית של מנהל היא לדאוג לרווחים לבעלי המניות. מנהל הפועל למען מטרות אחרות (מתןך מה שמכונה "אחריות חברתית"), הוא בלתי מוסרי ואנטי דמוקרטי. נבחן כיצד מנמק הכלכלן מילטון פרידמן את הטענה הזו. [קרא את המאמר השלם]

 • תפקידיו של סניגור צבאי

  פורסם בתאריך 07/20/2013 ע"י יעל רותם

  מיהו הסניגור הצבאי, מהם תפקידיו וכיצד הוא משרת את החיילים בצבא. [קרא את המאמר השלם]

 • מהי ליטיגציה? - עו"ד אורי דניאל

  פורסם בתאריך 05/19/2013 ע"י אורי דניאל

  מקצוע עריכת הדין הוא מקצוע החולש על פני ענפי משפט שונים. ישנם עורכי דין המתפרנסים מעריכת חוזים, שכתוב עסקאות, חתימה על מסמכים או ייעוץ משפטי לסוגיו וישנם את עורכי הדין המתפרנסים מעצם היותם "שחקנים" המציגים את טיעוניהם המקצועיים בדרמטיות, שנינות ויש להוסיף, אף ערמומיות. עורכי דין אלו קרויים ליטיגטורים ולאורך שנים הם זוכים ליחס מועדף בסרטי מתח, תוכניות טלוויזיה וספרי דרמה שונים. [קרא את המאמר השלם]

 • דמי מחלה

  פורסם בתאריך 05/13/2013 ע"י מיה לוי

  חוק דמי מחלה התשל\ [קרא את המאמר השלם]

 • עד עוין – למי זה טוב ולמה

  פורסם בתאריך 05/10/2013 ע"י אברהם פכטר

  יוסי אולמרט, אחיו של ראש הממשלה (לשעבר) אהוד אולמרט, העיד בווידיאו קונפרנס (מוושינגטון – ארה"ב) והוכרז ע"י בית המשפט כ"עד עוין" לפי בקשת התביעה, בתיק "הולילנד" המתנהל בימים אלה.
  מה זה עד "עוין", מתי מכריזים ולמי הוא עוזר. ברוב המקרים, הוא עוזר לתביעה, אבל יש מקרים לא מעטים שהוא מביא לתפנית לטובת הנאשם.
  בעדות יוסי אולמרט – קרה דבר חריג, גם התביעה וגם הסנגוריה טוענים שהוא שיקר בעדותו ובכך הפכה לדרמה משפטית. [קרא את המאמר השלם]

 • מחלת מקצוע, כל מה שרצית לדעת

  פורסם בתאריך 04/25/2013 ע"י יאנה שגב

  מחלת מקצוע היא מחלה אשר לקה בה עובד במהלך תקופה ארוכה של עבודה. לעיתים אופיה של העבודה ועצם ההתנהלות במקום העבודה יוצרים מצב של מחלה. תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שהתרחשה במהלך העבודה ולעיתים כתוצאה מתנאי עבודה לקויים [קרא את המאמר השלם]

 • תאונות נזיקין, זה יכול לקרות לכולנו

  פורסם בתאריך 04/25/2013 ע"י דנה אדיב

  דיני נזיקין הם אולי הקשים ביותר ללמידה מאחר והם טומנים בחובם מגוון רחב של תחומים שונים, ועורך הדין המתמחה בדיני נזיקין מתמחה בדרך כלל במגוון רחב של תיקים. [קרא את המאמר השלם]

 • מרוץ הסמכויות - עו"ד אורי דניאל

  פורסם בתאריך 04/23/2013 ע"י אורי דניאל

  מרוץ הסמכויות, כשמו כן הוא, הינו מרוץ "תחרותי" בין שתי סמכויות משפטיות עיקריות העוסקות במקביל באותו עניין – בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. מרוץ הסמכויות, כאמור, עוסק בכל הנושאים הקשורים להליכי גירושין ובמיוחד כאשר מדובר במאבקי גירושין מתישים שמקורם בחוסר הסכמה בין בני הזוג בנוגע למגוון סוגיות [קרא את המאמר השלם]

 • ושוב על הלכת אוסם – הגבול בין תאונת דרכים ותאונת עבודה

  פורסם בתאריך 04/18/2013 ע"י צבי לוטן

  שאלת סיווגו המשפטי של אירוע תאונתי, המשלב עבודת נהג משאית בפריקה או טעינת הרכב, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים, תשל\\ [קרא את המאמר השלם]


RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר