הוצאה לפועל - חייב מוגבל באמצעים | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


הוצאה לפועל - חייב מוגבל באמצעים

פורסם בתאריך 09/28/2009 ע"י שפירא, פרידמן - משרד עורכי דין בקטגוריה חוק ומשפט | צפיות: 557 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: הוצל"פ, הוצאה לפועל, חייב, מוגבל באמצעים, הסדר תשלומים, איחוד תיקים, פריסת תשלומים, לקוח מוגבל

מבוא


הליך הכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים הינו הליך שנועד לחייבים בהוצאה לפועל אשר אין ברשותם אמצעים כספיים מספקים על מנת להסדיר את מצבת חובותיהם בהתאם לפריסת החובות האפשרית בהליכי הוצאה לפועל סטנדרטים (בדרך כלל מדובר בהליך איחוד תיקים).
חייבים אלו מוצאים עצמם חשופים להליכים אופרטיביים אשר נוקטים נגדם הזוכים בהליכי ההוצאה לפועל, ובהם הטלת עיקולים, צווי מאסר וכיו"צ, אשר אינם מאפשרים לחייבים, מחד לנהל אורך חיים נורמטיבי תקין, ומנגד אפשרות להסדיר את חובותיהם בצורה מסודרת.


מטרתם של הליכי הוצאה לפועל היא לאפשר גביית חובות מהירה ויעילה, אך במקרים מסוימים כאשר ישנם חייבים שיכולת חזר החובות שלהם מוגבלת באופן שאינו מאפשר להם להסדיר את חובותיהם, אף על פי שיש להם כוונה מלאה וכנה לסדיר את חובותיהם, ניתן לנגיש בקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים וכך ליצור הסדר החזרת חובות שיאפשר לחייב להחזיר את חובותיו בקצב ההולם את יכולותיו הכלכליות.


פריסת תשלומים, איחוד תיקים וחייב מוגבל באמצעים


הסדר ההכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים נוסף לחוק ההוצאה לפועל בשנת 1994. הסיטואציה הנפוצה שבמהלכה יש טעם לפנות להליך של הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, היא סיטואציה בה לחייב יש מספר נושים, אך כושר הפירעון המוגבל של החייב אינו מאפשר לו לעמוד בתנאים של ביצוע "איחוד תיקים" (אשר דורש תשלום בסך 3% מסך החובות כל חודש). קרי, כאשר אדם חייב בהוצאה לפעול, יש באפשרותו לפרוס את תשלום החוב לתשלומים, אלא שמדובר בפריסת תשלומים שלא כל חייב מסוגל לעמוד בה. בנוסף, חייב אשר בוחר לפרוס תשלומים, עדין מוצא עצמו חשוף להליכים אופרטיביים שיכול לנקוט נגדו הזוכה. כאמור, כאשר כנגד חייב בהוצאה לפועל יש מספר תיקים, יכול החייב "לאחד" את תיקי ההוצאה לפועל לתיק אחד, ששמו "תיק איחוד", אך על מנת לבצע איחוד תיקים חייב החייב להיות בעל יכולת החזר של 3% מהחוב בכל חודש.


לדוגמא: היה ולחייב נפתחו שלושה תיקי הוצאה לפועל שבכל אחד מהם הוא חייב 100,000 ש"ח, כלומר סה"כ החייב חייב 300,000 ש"ח. 3% מ- 300,000 מהווים 9,000 ש"ח, אותם צריך החייב לשלם לתיק האיחוד חודש בחודשו. כמובן שמדובר על תשלום חודשי לא מבוטל, שרובם של החייב לא יכולים לעמוד בו. במקרה האמור, לעיתים רצוי לפנות להליך של הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.
בנוסף, ראש ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב, שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי חוק זה, כחייב מוגבל באמצעים אם ביקש החייב לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן, לפי הענין:

 

• שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים;
• 3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים;
• 4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.

מוגבל באמצעים – יתרונות וחסרונות


הליך ההכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים נועד מחד לאפשר לחייב לקיים אורך חייב תקין במידת האפשר, ומנגד להטיל על החייב מגבלות אשר ימנעו ממנו את האפשרות להיקלע להסתבכויות כלכליות נוספות, אשר יביאו להחמרה במצבו הכלכלי.


כאמור, היתרון העיקרי והמשמעותי של מעמד מוגבל באמצעים הינה העובדה שהחייב מקבל הגנה מביצוע הליכי גביית חוב. יאמר כי, רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע בצו התשלומים של החייב, שהחייב מקבל הגנה רק מחלק מהליכי הגביה, כשבדרך כלל מדובר בהליכים של עיקול מיטלטלין והליכי מאסר, שהם הליכים שגורמים לפגיעה קשה בחירותו ואורך חייו של החייב, ופעמים רבות יכולת הגביה בגין הליכים אלו מוגבלת.


כמובן, על מנת לקבל את ההגנה מהלכי גביה, צריך החייב לעמוד בקביעות בתשלומים החודשיים שנקבע כי עליו לשלם בהתאם לצו התשלומים. בנוסף, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל מגבלות על החייב. מגבלות אלו באות להבטיח שהחייב יתנהל בצורה אחראית מבחינה כספית, ולא יבצע פעולות שעלולות להגדיל את חובותיו.
בין היתר, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות כי:


• יוטל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ;
• לאסור על החייב שימוש בכרטיסי חיוב, כלומר אסור שלחייב יהיה כרטיס אשראי.
• קביעה שהחייב יהיה לקוח מוגבל במערכת הבנקאית, כלומר אסור לחייב למשוך צ'קים על החשבון, והבנק לא יכבד צ'קים שנמשכו על החשבון בתקופת ההגבלה.
• על החייב המוגבל מוטלות מגבלות שונות בנוגע לזכותו להיות בעל עניין בתאגיד.


כפי שניתן לראות, כל האמור נועד על מנת להגביל את יכולת הוצאת הכספים של החייב ויכולתו להתחמק מנושיו.
מוגבל באמצעים – אופן ביצוע ההליך
חשוב לציין, לא כל חייב יכול להיות מוגבל באמצעים. הכרזה על חייב מוגבל באמצעים נתונה לשיקולו של רשם ההוצאה לפועל. בדרך כלל כאשר רשם ההוצאה לפועל יבחן מספר פרמטרים בבואו להחליט האם להכריז על חייב כמוגבל באמצעים:


• מצבו הכלכלי של החייב: בראש ובראשונה, על מנת שרשם ההוצאה לפועל יכריז על חייב כמוגבל באמצעים, על החייב להראות כי באמת אין לו את האמצעים והמשאבים הכספיים על מנת להשיב את החוב (לגבי האופן בו מתבצעת חשיפת המצב הכלכלי, אדון להלן). היה ורשם ההוצאה לפועל יראה כי לחייב יש את המשאבים הכספיים להשיב את החובות, הרי שדרכו של החייב חסומה מלהיות מוכרז כמוגבל באמצעים.
• תום ליבו של החייב: מדובר בפרמטר כללי ומעורפל במקצת, אך על מנת שרשם ההוצאה לפעול יכריז על חייב כמוגבל באמצעים, יש להראות כי החייב מעוניין באמת להסדיר את חובותיו, ואינו יכול לעשות זאת באמת ובתמים. היה ויראה רשם ההוצאה לפועל כי החייב מבקש להשתמש בהליך ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים לשם התחמקות מנושיו והתחמקות מתשלום חובותיו, יטה רשם ההוצאה לפועל שלא להכריז על החייב כחייב מוגבל באמצעים.
• למנוע את "הנצחת החוב": מטרת הליך הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים הינה להביא להסדרת החובות, ובניגוד לדעה הרווחת לעיתים, המטרה אינה להביא למצב בו החוב לא יוסדר לעולם והחייב לא יוכל לצאת ממצבו הקשה. היה וראש ההוצאה לפועל יראה כי צו התשלומים שינתן לחייב יביא לכך שלא ניתן יהיה לעולם להסדיר את החוב, יטה רשם ההוצאה לפועל שלא לאשר הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, ויפנה את החייב להליכי פשיטת רגל.

חשוב להבהיר, הליך הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים הינו הליך שעל מנת לבצע אותו כראוי יש להקפיד על דרישות טכניות ודרישות מהותיות רבות, לרבות דיון שמתבצע מול הזוכה או עורך דינו, ועל כן מומלץ לבצע את ההליך באמצעות עורך דין בעל ניסיון בפעולה במסגרת ההוצאה לפועל, על מנת להעלות באופן משמעותי את הסיכוי שההליך יצלח.

הגשת בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים: ישנן מספר דרכים להתחיל הליך של בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, ולאור קוצר היריעה לא אפרט את כולן. בסופו של יום, בהליך הבקשה יצטרך החייב לחשוף באופן כולל ומוחלט את כל משאביו הכספיים וכל מצבת נכסיו וחובותיו, על מנת שרשם ההוצאה לפועל יוכל לבחון את מצבו הכלכלי של החייב. בנוסף, ברובם המכריע של המקרים,מזומן החייב לחקירה מול רשם ההוצאה לפועל ולנושים של החייב יש זכות לחקור את החייב על התצהיר בו בוא מפרט את נכסיו והכנסותיו.
סיום ההליך, כאשר רשם ההוצאה לפועל בוחר להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, הינו בקביעת צו תשלומים בו נקבע החיוב החודשי אותו צריך לשלם החייב, והמגבלות המוטלות על החייב.

חייב מוגבל באמצעים – לאחר ההכרזה

לאחר שחייב הוכרז כמוגבל באמצעים, עליו לעמוד באדיקות בתנאיי צו התשלומים, על מנת למנוע מצב שסטאטוס המוגבל באמצעים יוסר.
 

לשיטתנו, הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים הינה רק שלב ראשון במציאת פיתרון כולל למצבו הכלכלי של החייב.
הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, מאפשרת לחייב לנהל אורך חיים תקין, על מנת שמשרדנו, יחד עם החייב ימצאו פיתרון כולל ומקיף להסדרת כלל החובות ויצירת אופק כלכלי חיובי לחייב, באופן שהוא יוכל להסדיר את החובות ולהתחיל חיים חדשים.
 

עו"ד רותם שפירא
טל: 050-9711059
דוא"ל: rotem@sfz-law.co.il

רשימה זו מהווה מידע אינפורמטיבי כללי בלבד, ואינה נועדה להוות יעוץ משפטי פרטני. טרם נקיטת הליך הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, יש להיוועץ עם עורך דין.

הוצל"פ, הוצאה לפועל, חייב, מוגבל באמצעים, הסדר תשלומים, איחוד תיקים, פריסת תשלומים, לקוח מוגבל

 


.


 


 

אודות שפירא, פרידמן - משרד עורכי דין

רותם שפירא, עו"ד טל': 050-9711059 שפירא, פרידמן, צבר - משרד עורכי דין www.sfz-law.co.il

שפירא, פרידמן - משרד עורכי דין

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר