עבירת השוחד | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


עבירת השוחד

פורסם בתאריך 10/27/2017 ע"י איילון בירנבוים בקטגוריה חוק ומשפט | צפיות: 474 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: עבירות שוחד, שוחד

עבירת השוחד הינה אחת מהעבירות החמורות בחוק העונשין וזאת משום שהיא מהווה איום על תקינות האופן שבו המערכת הציבורית מתנהלת וכן על טוהר המידות שלה
–להלן סעיפי חוק עונשין הנוגעים לעבירה זו

סימן ה': עבירות שוחד

.290

א) עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר שבע שנים או מאסר שבע שנים עם קנס עשרת אלפים לירות

ב) בסעיף זה, "עובד הציבור" – לרבות עובד של תאגיד המספק שירות לציבור.

.291

נותן השוחד דינו כדין לוקח השוחד, אלא שהעונש שהנותן צפוי לו הוא מחצית העונש האמור בסעיף 290.

.292

א) הנותן שוחד בכוונה להשפיע על קיומן, מהלכן או תוצאותיהן של תחרות ספורט או תחרות אחרת שיש לציבור ענין בקיומן או בתוצאותיהן, דינו – מאסר שלוש שנים

ב) לוקח השוחד דינו כדין נותן השוחד.

.293

אין נפקא מינה בשוחד –

אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת

אם היה בעד עשיה או בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה או הפליה לרעה

אם היה בעד פעולה מסויימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל

אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר

אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר בשביל לוקח; אם לכתחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר

אם תפקידו של הלוקח היה של שררה או של שירות; אם היה קבוע או זמני ואם כללי או לענין מסויים; אם מילויו היה בשכר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום חובה

אם נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו

א) המבקש או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד.

ב) המציע או המבטיח שוחד, אף שנדחה, כמוהו כנותן שוחד.

ג) מי שמועמד לתפקיד אף שעדיין לא הוטל עליו, ומי שהוטל עליו תפקיד אף שעדיין לא התחיל במילויו, כמוהו כממלא את התפקיד
– ד) במשפט על שוחד לא ייזקק בית-המשפט לטענה

שהיה פגם או פסול בהטלת התפקיד על הלוקח, במינויו או בבחירתו

שהלוקח לא עשה או אף לא התכוון או לא היה מוסמך או רשאי לעשות את הפעולה

.295

א) המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד – דינו כאילו היה לוקח שוחד; ואין נפקא מינה אם ניתנה בעד תיווכו תמורה, לו או לאחר, ואם לאו, ואם התכוון לתת שוחד ואם לאו

ב) המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת שיניע, בעצמו או על-ידי אחר, עובד הציבור כאמור בסעיף 290(ב) למשוא פנים או להפליה – דינו כאילו היה נותן שוחד (ג) הנותן כסף שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת למקבל כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) – דינו כדין לוקח שוחד

ד) לענין סעיף זה, "קבלה" – לרבות קבלה בשביל אחר או על-ידי אחר.

במשפט על עבירה לפי סימן זה רשאי בית-המשפט להרשיע על יסוד עדות אחת, אף אם זו עדות של שותף לעבירה.

.297

א) הורשע אדם על עבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט, נוסף על העונש שיטיל
1. לצוות על חילוט מה שניתן כשוחד ומה שבא במקומו
2. לחייב את נותן השוחד לשלם לאוצר המדינה את שוויה של התועלת שהפיק מן השוחד
ב) סימן זה אינו מוציא תביעה אזרחית.

אודות איילון בירנבוים

בהצלחה, עו"ד איילון בירנבוים – לוחם בשבילך http://www.ayalonlaw.co.il

איילון בירנבוים

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר