זיו רייך דפי נוסחאות חשבונאות , מימון , ניהולית , מצגות מבחנים שלמה ספרים ומחקרים שובל תמיר פישמן | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


זיו רייך דפי נוסחאות חשבונאות , מימון , ניהולית , מצגות מבחנים שלמה ספרים ומחקרים שובל תמיר פישמן

פורסם בתאריך 09/15/2015 ע"י זיו רייך בקטגוריה עסקים וכלכלה | צפיות: 773 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: זיו רייך, מחקרים, מצגות, מבחנים, שובל, ספרים, שלמה, תמיר פישמן, חשבונאות,

רכיבי המאזן – נכסים התחייבויות והון נכסים = כל מה ששיך לעסק, מגיע לעסק או נמצא בעסק. התחייבויות = כל מה שהעסק חייב לאחרים. הון עצמי = הון + קרנות+ עודפים המאזן תמיד מאוזן (נכסים = התחייבויות) יש לשים לב לפירוט הבא: נכסים התחייבויות רכוש שוטף התחייבויות שוטפות קופה חריגה בבנק מזומנים/בנק שטל"פ (שטרות לפירעון) שטל"ק (שטרות לקבל) זכאים לקוחות/חייבים ספקים מלאי הוצאות לשלם הוצאות מראש הכנסות מראש ני"ע סחירים חלויות שוטפות של הלוואה לז"א סה"כ XXX סה"כ XXX רכוש קבוע התחייבויות לזמן ארוך קרקע הלוואה לז"א (מבנק) מבנים אג"ח שהונפקו על ידי החברה מכונות וציוד (בניכוי פחת נצבר) סה"כ XXX מכוניות הון עצמי ריהוט וציוד משרדי הון (מניות) סה"כ XXX קרנות הון רכוש אחר עודפים מוניטין סה"כ XXX פטנט זכויות יוצרים סימני מסחר סה"כ XXX כללים עקרוניים לפקודות יומן במאזן: חובה = נכסים (חייבים לי כסף) זכות = התחיבות והון (זכאים לכסף שלי) בדוח רווח והפסד חובה = הוצאות והפסדים זכות = הכנסות ורווחים מלאי הצגת המלאי בדוח רווח והפסד: מכירות נטו פחות עלות המכירות שווה רווח גולמי מלאי סגירה של שנה א' הינו מלאי פתיחה של שנה ב'. שיעור רווח גולמי = רווח גולמי מכירות נטו מחיר מכירה ליחידה = סה"כ מכירות מספר יחידות שנמכרו ניהול מלאי: השיטות לניהול מלאי הן:  FIFO – נכנס ראשון יוצא ראשון.  LIFO – נכנס אחרון יוצא ראשון. ממוצע נע: מחיר ממוצע ליחידה = סה"כ עלות קניה מס יחידות שיטת ממוצע מלאי: מלאי סגירה = מה שנשאר במלאי * מחיר ממוצע ליחידה יש לזכור כי יש עלות שוק ועלות בספרים, עלות המלאי היא הנמוכה מבין השניים! דף נוסחאות פחת הקו הישר: דרכים לחישוב פחת שנתי: פחת שנתי = ערך גרט – עלות מקורית (+הוצ' התקנה+הובלה וכולי....) C-G מספר שנות הפחתת הנכס N פחת שנתי = (עלות מופחתת – עלות הנכס) = פחת נצבר שנים שהנכס פעל חישוב שנות הפחתת הנכס: שנות הפחתת הנכס = (ערך גרט – עלות הנכס) = מקסימום פחת נצבר הוצאת פחת שנתי דרכים לחישוב פחת נצבר לתאריך מסוים: פחת נצבר לתאריך מסוים = שנות השימוש בנכס עד לאותו תאריך * הוצאת פחת שנתי פחת נצבר לתאריך מסוים = עלות מופחתת עד אותו תאריך – עלות מקורית פחת נצבר לתאריך מסוים = הוצאת פחת שנתית + פחת נצבר לשנה קודמת מקסימום פחת נצבר אפשרי של הנכס = ערך גרט – עלות הנכס חישוב עלות מופחתת: עלות מופחתת = פחת נצבר – עלות מקורית חישוב אחוז הפחת: אחוז הפחת = הוצאת פחת שנתי ערך גרט – עלות מקורית סכום ספרות שנים יורד: חישוב פחת שנתי: פחת שנתי = (ערך גרט – עלות מקורית) * מספר שנים שנותרו לשימוש בנכס (C-G)*T N * (N + 1) 2 N=נתון בשאלה מס שנים לשימוש בנכס. n=יש צורך לחשב. חישוב פחת נצבר לתאריך מסוים (סכום ספרות שנים יורד): פחת נצבר לתאריך מסוים = (ערך גרט – עלות מקורית) * סכום מספר שנים שנותרו לשימוש בנכס N* (N + 1) 2 שיטת היתרה הפוחתת: חישוב פחת שנתי: פחת שנתי = R * (שווי בספרים נטו בתחילת שנה) עלות מקורית = עלות מופחתת תקופת השימוש בנכס(1 – R) הנוסחא למציאת עלות מופחתת = תקופת שימוש בנכס(1 – R) * עלות מקורית נוסחאות כלליות לכל השיטות: פחת נצבר - עלות נכס = עלות מופחתת (נטו) ליום מכירה עלות נטו - עלות מכירה =הפסד/רווח הון ני"ע: במידה ויש עליה בני"ע וזאת ללא מכירה לא מכירים בעליה. במידה ויש הפסד בני"ע גם ללא מכירה נכיר בהפסדים עקב חוק השמרנות. קרן שפוץ/הון: קרן שפוץ תפתח אך ורק מרווחים בסיכום דו"ח רווח הפסד לכל התקופה. קרן שפוץ מוגבלת לסכום רווח כולל לכל התקופה. הלוואות: הלוואה יעד*סכום הלוואה =הוצאות ריבית בסיס פעולות התאמה 1. הוצאות מראש – זהו מצב שהפירמה שילמה את הוצאותיה מראש (לפני השימוש). 2. הכנסות מראש – זהו מצב שהפירמה מקבלת מזומן לפני שנתנה את השירות. 3. הוצאות לשלם – זהו מצב שהפירמה משתמשת בשרות/נכס אך עדיין לא שילמה עבורו. התחייבות תלויה: הסתברות להתממשות המאורע ניתן אומדן סביר לא ניתן אומדן סביר וודאות קרובה דוחות כספיים ביאור וודאות סבירה ביאור ביאור אפשרות קלושה לא נידרש לא נידרש

אודות זיו רייך

ד"ר זיו רייך, רו"ח

זיו רייך

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר