3 חלקים לתפילת שמונה עשרה | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


3 חלקים לתפילת שמונה עשרה

פורסם בתאריך 08/30/2008 ע"י משה שרון בקטגוריה דת ואמונה | צפיות: 2397 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: קבלה, תפילה, תפילת שמונה עשרה, יהדות לפי קבלה

3 חלקים לתפילת שמונה עשרה

הנה תפילת שמונה עשרה מתחלקת לשלושה חלקים:
3 ברכות ראשונות הן שבח לקב"ה -
13 ברכות אמצעיות הן בקשות מאת ה'
3 ברכות אחרונות הן הודיה לה'

ויש לשאול כאן כמה שאלות:
א. מדוע אנחנו צריכים לשבח את ה', האם הוא זקוק לתשבוחות?
ב. האם לא די לי לבקש את אשר על ליבי? מדוע הכתיבו לי אנשי הכנסת הגדולה מה לבקש?
ג. מדוע להודות? הרי טרם קיבלתי מבוקשי...

ובכדי לענות על השאלות הנ"ל עלינו לדעת שחכמת הקבלה בפנימיות עוסקת ומכוונת אותנו לתהליך הרוחני שבתפילה ואומר הרב יהודה אשלג שתפילה היא עבודה שבלב ומדייק אל תקרא עבודה אלא אבודה שבלב, בא', כי באמת כשאדם נכנס לתפילה, הוא צריך להרגיש אבוד, ושאין עוד מישהו בעולם שיכול לעזור לו מלבד ה' ואז, כאדם אבוד, מסדר את שבחו.

א. כי מי שבאמת, מסתכל על הרופא האחרון בפלנטה שיושיע אותו ממחלתו, ואין לו ספקות או "אל זר", הנה תפילתו עולה מעומקא דליבא, ולכן אנחנו מסדרים שבחו של מקום בראשית תפילת העמידה , שודאי לא ייתכן לומר שהקב"ה זקוק לתשבוחות של עפר ואפר כמוני אלא - דע מול מי אתה עומד וממי אתה מבקש . אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה.

ב. והנה זוהי שאלת השאלות. ודע, כי באמת תפילה מעומקא דליבא עולה עשרות מונים מעל קריאה מתוך ספר, אבל אנשי הכנסת הגדולה ידוע ידעו כיצד יראה דורנו, מבולבל ומכוסה, וידעו שנגיע למצב שאפילו הרצון שלנו לא ברור לנו, לא כל שכן המחשבות, הדיבורים והמעשים. מה עשו? הכתיבו לנו את מה שאנחנו אמורים לרצות. כי למשל, מה פירוש הברכה "החזירנו בתשובה שלמה מלפנייך", הלא אני זה שאמור לחזור בתשובה ולא הוא אותי, נכון? אכן בדיוק זה הדבר, אני מבקש ממנו את מה שאני מצד עצמי לא רוצה אלא מה שאני אמור לרצות. אנשי הכנסת הגדולה כתבו את התפילות שלהם, הפרטיות, ונתנו לעמך. וכתב על כך ר' אלימלך מליז'ענסק לפני שתיקן את תפילה קודם תפילה "כאשר ראיתי שרוב העולם אינם מכוונים בתפלתם כיאות מקוטן השגתם ומגודל טרדת הזמן וטרדת וקושי הפרנסה אינם יכולם לכוון דעתם בכל התפלה, עלה על דעתי לתקן נוסחא חדשה וקצרה שיהא שווה לכל נפש, והרגישו בזה אנשי כנסת הגדולה הקדושים ובאו הנה ובקשו מאתי שלא לעשות זאת לשנות אפילו תפלה אחת מנוסחתם, והתייעצתי עמם, ואמרו לי שאתקן תפלה קודם התפילה וזה יועיל למי שאין ביכולתו לכוון בכוונות הראויות לכוון בכל התפילה" (צעטיל קטן)


ג. מטעם השתוות הצורה כמובן, כמאמר הבעש"ט "במקום שנמצאות מחשבותיו של אדם, שם הוא" שמענה התפילה יכול להגיע רק אצל מי שכבר התאים את עצמו למצב הזה ולא למי שעדיין מחכה שמשהו מחוצה לו יקרה, כמו שאנו נוהגים בעניין ה"תשליך" שבוודאי, מי שאמור להשליך במצולות ים כל חטאותינו, הרי זה הקב"ה בכבודו ובעצמו ומה פשר הפעולה שאנו עושים כאן על יד מקוואות מים? הרי אם אתה רוצה שהקב"ה ישליך, השלך גם אתה, ואם רוצה אתה שתפילתך תתקבל, נהג כאילו כבר התקבלה.

הכותב הינו מרצה לקבלה

 

אודות משה שרון

משה שרון קבלה | לימודי קבלה 054-6970455 sharon@mo6.co.il www.mo6.co.il

משה שרון

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר