קשיים- הרב פינטו שליט"א | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


קשיים- הרב פינטו שליט"א

פורסם בתאריך 07/30/2012 ע"י shlomi benjamin בקטגוריה דת ואמונה | צפיות: 1707 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: הרב פינטו, החיזוק היומי, קשיים

"נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם". והקשו המפרשים, מה הכפל נחמו נחמו עמי?. ומשלו ואמרו: משל לשני נשים אשר בעליהם הלכו למדינות הים הרחוקה לזמן רב, אך כל אשה בעלה הלך מסיבה אחרת, אשה ראשונה בעלה הלך משום שהיה להם דוחק גדול ביותר בפרנסה ומחוסר מחייה וכלכלה יצא והלך הבעל לחו"ל,

אשה שנייה בעלה והיא רבו והתווכחו ובכעס בעלה נסע לחו"ל. והנה עברו הימים ובאחד הימים מופיע סוחר ממדינה רחוקה ובפיו בשורה לשתי הנשים המצפות והמחכות לבעליהן ובפיו: שפגש את בעליהן ויש באמתחתו שני מכתבים אשר כתבו להם הבעלים אך משום שהוא טרוד ועייף מהדרך הרחוקה מחר בבקר יבואו אליו והוא יתן להם את המכתבים מבעליהן. כששמעו זאת הנשים, אשת העני דחקה בו בכל כח: תתן לי עכשיו את המכתב. אך האשה השניה אשר קטטה הייתה בינה ובין בעלה ופרנסתם הייתה ברווח, לא דחקה ולא בקשה את המכתב, הלכה לביתה וחיכתה ליום שיבוא לקבל את המכתב מבעלה.

כשראה אותו סוחר את הדוחק אשר האשה הזאת דוחקת אותו אמר לה: הנה שני המכתבים בידי מדוע חברתך לא דחקה וחיכתה ליום המחר ואת דוחקת אותי דוחק גדול ביותר ואין את מחכה ליום המחר. ענתה ואמרה לו: חברתי הכל על הצד הטוב אצלה ורק כעס וריב בינה ובין בעלה, אלו דברים שחולפים ועוברים, אך אני חיי חרבים אין לי פת בבית וחיכיתי ימים רבים לבעלי ואיני יודעת האם לטובה לצפות או להמשך הימים המרים והקשים. וזה מה שאומר הנביא: "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם".

עם ישראל כאותה אשה אשר בעלה הלך בגלל מריבה, אך ברגע ששומעת שבעלה עוד דואג לה וחושב על המשפחה ושולח מכתב שלומים, זו היא הנחמה והשמחה הגדולה. עם ישראל מספיק לו רק לשמוע שיש מכתב שלומים זה כבר מחזק אותם ונותן להם כח לקום ולהתעודד ולקבל את הנחמה מהקב"ה ולהתמלאות בתקוה שהנה זמן הפקידה והישועה ממשש ובא. הנה בחיינו ראינו ימים וזמנים מורכבים מכל הבחינות והיו ימים אשר ראינו דברים קשים מנשוא ודבר אחד חשוב חיזק אותנו והוא נר לרגלנו ויסוד גדול בחיינו.

דוד המלך כאשר בנו אבשלום מבקש להורגו ומורידו מאיגרה רמה ורודף אחריו וכו', אמרו חז"ל שדוד היה באחד המצבים הקשים והמרים אשר היה בחייו, עומד דוד המלך ושר להקב"ה "מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום",

וקשה, בינך מנסה להרוג אותך ואתה שר מזמור לדוד, הרי זה דבר אכזר וקשה מנשוא, היה צריך להפך לבכות להקב"ה, קינה לדוד, בכי לדוד, מה השמחה הזאת מזמור לדוד?. אלא פה אפשר ללמוד יסוד גדול הקב"ה מנהיג את עולמו בשני דרכים או בדרך הטבע שעולם כמנהגו נוהג ואין בן מורד כך באביו ומנסה להורגו או בדרך שמעל הטבע אשר בה רואים דברים לא הגיוניים ולא מציאותיים דברים אשר בדרך הטבע, בדרך העולם אינם מובנים. ופה ידע האדם, כשרואה דברים מציאותיים ורע לו וקשה לו על פי הטבע, תדע שזה קושי ורע מציאותי ואתה צריך להתמודד עם הבעיות אשר בטבע, אבל כאשר האדם רואה דברים מעל הטבע וקושי וניסיונות לא אנושיים, דע לך זה מעל הטבע והקב"ה אף ברע ובקושי הולך איתך מעל הטבע ועם כל הקושי הזה הקב"ה איתך ובסוף גם הישועה תיהיה מעל הטבע. וזה אשר קרה עם דוד המלך,

אם עבד או שר היה מורד בדוד ומנסה להורגו זה דבר מובן ומקובל בדרך העולם, אנשים אשר בגדו ובשביל טובת עצמם השחיתו וכילו והביאו חורבנות. אבל אם הבן שלך קם להרגך, זה דבר מעל הטבע, זה דבר לא מציאותי, זה דבר אשר אינו בהנהגת העולם הטבעית. ולכן כאשר דוד המלך ראה את בנו מבקש להורגו, שזה לא טבעי ולא הנהגת העולם הרגיל, עמד ואמר מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום, זה מעל הטבע זה דבר לא רגיל לא טבעי והישועה תיהיה גם גדולה ומעל הטבע. כך בחורבן בית המקדש, הכל היה לא טבעי, הכל היה מעל הטבע ולכן על ט' באב נאמר: "קרא עלי מועד", איזה מועד אפשר לקרוא לט' באב יום החורבן הנורא והאיום אשר קרה לעם ישראל?. אלא עצם החורבן מעל הטבע זה דבר המסמן ישועה מעל הטבע ולכן עמוק עמוק בתוך כל הצער והכאב יש לעם ישראל תקוה גדולה שגם הישועה תיהיה גדולה. ועל זה אמרו חז"ל "שמחנו כימות עיניתנו ששנות ראינו רעה".

ונדע שכל ההנהגה שראינו בשנים האחרונות בפרט וכן גם בכלל זה היה הנהגה מעל הטבע ואף ברגעים ובזמנים הקשים ביותר אשר היה נראה צער קשה מנשוא, אך מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום וככל שעוברים הימים והזמנים מתבארים, מבינים, כגודל הכאב והצער השמחה תיהיה שבעתיים. ימים אלו הם ימים של תקוה וחתירה חזקה כלפי מעלה בכל המובנים, זהו זמן של נחמה, זמן של עת לעשות לה', זמן של הכנה לימים הנוראים, ימי הדין, ימי ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. והחי יתן אל ליבו, צריכים לשנן ולחדד בנפשנו כמו שיש לילד זמנים של מעבר בחייו מילד לנער ומנער לבחור ולאיש וכן לגיל עמידה ולזקנה, העולם עובר זמן מעבר ובזמן המעבר כל החולאים וכל המשברים באים ועוברים על האדם. שנים אלו הם שנים של מעבר לעולם אחר, מי שחושב להשאר במה שהיה וכך ימשיך לנהוג ולהתקיים טעות גדולה בידו, הטבעים משתנים, הראיה משתנת, כל אשר היה איננו ומי שעיניו בראשו ידע למצוא את מקומו בכל המובנים בעולם החדש הנבנה וניהיה. דבר אחד אשר הוא העוגן שלנו לשרוד את הימים והזמנים האלו זו התורה הקדושה היא הייתה והיא תיהיה ותמיד תשאר תורת ה' תמימה, אותה תורה, אותם יסודות, אותם נתיבי דרך.

אך אנו צריכים לדעת איך ליישר אורחותינו ולהבין ולדעת את דרכינו. אחד ממלחמות היצר הרע בדורנו לערער את האמונה הפשוטה והתמימה בבוראינו והרבה שלוחים ליצר הרע איך לעשות זאת, החיים נותנים לנו אפשרויות לדעת ולהבין את הכל אך נדע שידיעה אשר בכוחנו היום לדעת היא ידיעה שטחית לא מעמיקה ולא כבשורה ונבואה הניתנת מפי עבדי ה' הנביאים אלא כידע. ועל זה אמר שלמה המלך "לא לקלים המרוץ", אתה יודע אך זה לא שלך ובסוף גם מכשול ותקלה יצא לך מדרכך. הנה דבר אשר ראינו בימים אלו, אנשים שאלו שאלה הלכתית ומיד, אלה ברכב ואלה בסוסים, כל אחד מיד הוציא מכיסו מכשירים ומיד שאל את המכשיר את השאלה וברגע יש לו שלל תשובות לרוב, זו תורה, זו הלכה ועל זה התאונן שלמה המלך ואמר: "תורה שלמדתי באפי היא שעמדה לי".

"יגעת ומצאת תאמין" ולכן ידע האדם העמל והיגיעה בתורה הקדושה לא רק נותנת לנו לדעת תשובה הלכתית, מיישרת את נפשנו, מתקנת את מדותינו. ולכן לדעת תשובה הלכתית ממכשירים או לעמול ולטרוח לשאול ולדרוש במורה הוראה שהשאלה תיקח זמן לאדם וטירחה, מוטב העמל והטירחה והיגיעה וכך לדעת את התשובה להלכה או לכל דבר ה', לחפש את התשובה בספרים ולעמול ולייגע או ברגע למצוא תשובה מוטב לעמול ולהתייגע. וישאלו מה עם ביטול זמן שאפשר לקצר הזמן?.

 

על זה ידוע המעשה ברבנו החתם סופר אשר היה מאריך בתפילת שמונה עשרה ובאחד הימים בא אחד מן התלמידים ואמר לו רבנו בזמן שהרב מאריך כל תפילה אני מסיים מסכתות שלמות במשך השנים. אמר לו הרב אל תדאג לביטול תורה, שכר על העמל הזה הקב"ה יאריך את ימי ואני אספיק מה שהחסרתי בזמן שמונה עשרה. ימים אלו נחדד לעצמנו חשבון נפש על כל מעשינו וכך נזכה להתנחם בנחמת ציון ונזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו.

אודות shlomi benjamin

שלומי בנימין ישיבת "שובה ישראל"

shlomi benjamin

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר