החיזוק היומי הרב פינטו | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


החיזוק היומי הרב פינטו

פורסם בתאריך 06/12/2012 ע"י shiran biton בקטגוריה דת ואמונה | צפיות: 972 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: דת, אמונה, הרב פינטו, פינטו, יאשיהו, ניסים, יהדות,

 לכל אהובינו וחביבנו ה\' עליהם יחיו

חז"ל קושרים את פרשת השבוע שלח לך לעניין מרים הנביאה אשר דיברה רע על אחיה משה רבנו
וקשה לנו קושיה פשוטה אך חזקה ביותר איך צדקת גדולה כמרים, אשר המים אשר היה במדבר היה בזכותה ועוד מעלות ודרגות רמות בזכות צדקותה ויושרה הגדול, מדברת לשון הרע על אחיה, גדול הנביאים, משה רבנו ?.
א\'. איך צדקת כזו מגיעה לדבר לשון הרע על משה וב\'. איך על גדול הנביאים מדברים כך?. אלא חשבנו בדעתנו לבאר ולאמר יסוד גדול: הגמרא במסכת קידושין ל"א וכן בירושלמי פא"ה מספרת: המעשה ברבי טרפון אשר היה ידוע. כבעל כיבוד אב ואם גדול מאוד וחז"ל מספרים בכל פעם אשר אמו הייתה יורדת מן מיטתה היה רבי טרפון כורע על בירכיו ושם ידיו שאמו תדרך עליו כמין מדרגה ויקל לה הירידה מן המיטה וכן הגמרא ממשיכה ומספרת ואומרת שבאחד השבתות אמו יצאה לשדה ונקרעה לה הנעל ובכדי שלא תצטער ותלך על קוצים ודרדרים, רבי טרפון ישב על הריצפה, שם את כפות ידיו כמו מדרס שתדרך וכך צעד צעד אמו הייתה הולכת. ואף שחז"ל ספרו ואמרו שרבי טרפון מעשירי עולם היה ומגדולי התנאים אשר קמו לעם ישראל, בכל אופן כיבוד אב ואם אצלו היה הדבר הגדול והחשוב ביותר


ומספרת הגמרא שרבי טרפון חלה בחולי גדול מאוד והיה ממש בסכנת חיים, באה אמו לבית המדרש וסיפרה ואמרה לחכמים: בני רבי טרפון שעשה את מצוות כיבוד אב ואם בכל כוחו, במסירות נפש גדולה, בסכנת חיים גדולה ועמדה אימו וסיפרה את כל מעשי המצוה הזאת אשר היה מקפיד בה בכל כוחו. וכשסיימה לספר ולאמר אמרו לה חכמים: זה כל מה שעשה?, אפילו היה עושה את זה עוד הרבה פעמים ויותר זה לא מספיק למצות כיבוד אב ואם כפי שהקב"ה דורש מאיתנו לקיים מצוות כיבוד אב ואם
והנה קשה ביותר, רבי טרפון חולה נוטה למות, מן הראוי לעורר עליו רחמים ולהגדיל את המצוה הגדולה אשר הוא פעל ועשה שעליה נאמר "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך", אם כן מדוע כך עונים חכמים ולא משבחים ומפארים ומגדלים את מעשה המצוה הגדולה אשר עשה רבי טרפון?.
אלא אפשר לבאר ולאמר יסוד גדול: כל אדם בא לעולם בכדי לתקן את התיקון שלו ולעשות את אשר צריך לעשות בעולם וכשמסיים את התיקון צריך להחזיר את נשמתו לבורא עולם. והנה רבי טרפון תיקונו בעולם היה להרבות ולהקפיד במצוות כיבוד אב ואם בכל כוחו ולעשות אותה בצורה המובחרת ביותר אשר אפשר לעשות את המצוה הזאת . והנה אמו משבחת ומפארת אותו על המצוה הזאת, אך אם הוא כך עשה את המצוה אז הוא סיים את תפקידו בעולם כי השלים את המצוה אשר בשבילה בא לעולם. ומדבר זה פחדו חכמים ולכן עמדו ואמרו לאמו, עם כל הצער, בתוקף גדול: רבי טרפון עדיין לא התחיל לקיים את המצוה ויש לו עוד הרבה לעשות בכדי לקיים את המצוה הגדולה של כיבוד אב ואם
ועל פי יסוד זה נבאר את עניין של דברי מרים אחות משה ואהרון, מרים מתחילת חייו של משה רבנו דאגה לו ושמרה עליו כאחות גדולה הדואגת ושומרת ונזהרת על אחיה הקטן וכך כשהונח משה בתיבה עמדה מרחוק לראות מה יהיה לו וכו\'. ופה רואה מרים שמשה מגיע לשלמות גדולה בנבואה ונפשו יוצאת בדברו ומגיע לתכלית הנרצה. ומדבר זה פחדה מרים, כי אם סיים והגיע לתכלית בנבואה יצטרך אחיה הקטן למסור את נשמתו לבורא עולם ומדאגה הזאת דיברה על משה אחיה, להקטין את מה שעשה עד היום ולאן שהגיע במעלת הנבואה עד שעה הזאת וכך יתווספו לו חיים ארוכים להשלים ולעשות נחת רוח להקב"ה


וכך מסופר על הרב הקדוש ממזבוז\' שהיה, בכל פעם ששומע על מעלת דרכו של רבי לוי יצחק מברדיצ\'ב היה מקטין את מעשיו ומפחית אותם שזה לא מספיק מה שעושה ובסוף הבינו כולם שהמגיד ממזבוז\' ממתיק עליו את הדין שלא יגיע לסוף ולשלמות שיצטרך להחזיר את נשמתו להקב"ה
אם כן מדוע נענשה מרים בצרעת?,
משום שגם אם אתה חושב לעשות עבירה לשם שמים חורבן גדול יקרה לך מדבר זה, תלך בתמימות, תמים תיהיה עם ה\' אלוקיך ובמופלא ממך אל תדרוש
ה\' עוז לעמו יתן ה\' יברך את עמו בשלום
ישועה גדולה בקרוב, הצלחה במהרה וניסים יעשו לנו בימים אלו

אודות shiran biton

shiran biton

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר