קצין התגמולים כמו יושב ראש ועדות רפואיות והוועדות הרפואיות אינם מעל החוק | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


קצין התגמולים כמו יושב ראש ועדות רפואיות והוועדות הרפואיות אינם מעל החוק

פורסם בתאריך 04/12/2012 ע"י בנימין גרוסמן בקטגוריה חוק ומשפט | צפיות: 442 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: grbeny, Grossman Benny, יהודית קרפ, אי ציות המדינה לפסקי דין של בתי משפט, היועץ המשפטי לממשלה, קצין התגמולים, מבקר המדינה, פרקליט המדינה, חוק הנכים תגמולים ושיקום, גרוסמן בנימין, זילות הדין, תצהיר בשבועה, פקודת הראיות, אנרכיה, שבועת שקר

http://www.grbeny.co.il

"... מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות..."

המערער – גרוסמן בנימין הינו נכה צה"ל לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן "חוק הנכים") - מגיש בזאת בקשה בהתאם לה מתבקשת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן "ועדת הערעורים") לזמן את המשיב על פי הקבוע בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט (להלן: "הפקודה") ולכוף עליו בקנס ו/או במאסר לציית לתצהיר בשבועה שהוגש על ידי המשיב עצמו בהתאם לאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 לבג"צ 2332/96 - ראה סעיף 18 ו-30 להודעה בשבועה (להלן "הודעה בשבועה"), כמו כן לציית לפסק-הדין אשר ניתן על ידי "ועדת הערעורים" בתל-אביב [בראשות כב' השופט ג.גרמן] מיום 14/5/1995 ב- ע.נ. 317/94 אשר הפכה חלוטה לכל דבר ועניין. (להלן: "פסק - הדין").


בקשה זו המוגשת על פי הקבוע בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, על הפרה בוטה, אי ציות לפסק דין והוראות שיפוטיות של קצין התגמולים כמו בא-כוח, בחוק, בהלכה הפסוקה, בבית המשפט, בבית המשפט הגבוה לצדק, בהודעה תחת שבועה לבג"ץ ופסק הדין החלוט ע.נ. 317/94 של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים.
1. לציית לפסק-הדין אשר ניתן על ידי ועדת הערעורים לפי חוק הנכים בתל-אביב (ראה צילום פס"ד ע"נ 317/94 , מסומן א').
2. לציית ולבצע את ההודעה בשבועה אשר נמסרה על ידי קצין התגמולים לבג"צ 2332/96 – לקיים ולבצע את האמור בסעיף 30 ובסעיף 18 + תצהיר בשבועה .
3. ולבצע את הוראת סעיף 31(ב) בחוק הנכים שזה לשונה: "...31(ב) החליט קצין התגמולים שהתובע זכאי לתגמול או להכרה כנכה כמבוקש, יודיעו לו על כך מיד בדואר רשום..."
4. ההחלטה שניתנה על-ידי קצין התגמולים המבוססת על פרוטוקול ועדה רפואית עליונה לא תקין, משוכתב, חסר ומזויף. - הודעת המשיב מתאריך 23/7/2000 - כמפורט בהודעה לבג"צ 7159/10 מטעם העותר + תצהיר בשבועה אשר שהוגש לבג"צ 7159/10 בתאריך 30/11/2010 בשעה 9:03.
5. מחיקת החלטה מהותית בפרוטוקול הועדה רפואית על ידי ד"ר גוטמן מהתאריכים (4/7/1995 – 14/10/1995 – 30/10/1995). - ראה פרוטוקולים ועדה רפואית.
ראה לעניין החלטת הועדות הרפואיות קיימים כשלים הניתנים לחלוקה גסה על פי מהותם – (הוראה חדשה אגף שיקום נכים מס' 30.05,').
6. התעלמותו של קצין התגמולים מהעובדה כי אין לכלול אדם המחווה דעתו תמורת שכר לקצין התגמולים בעניינים הנוגעים להפעלת חוקים אלה – כמפורט רשימת של 5 הרופאים בכירים החובשים מספר כובעים - כובע של רופא מטפל במערער + כובע אחר של רופא המייעץ למשיב בשכר + כובע נוסף של חבר בוועדה רפואית רגילה ו/או ועדה רפואית עליונה - ראה לעניין זה בפסה"ד המנחה רע"א 2625 - 5258/90 ק"ת נ' אדי אינברג פד"י מה(3) 396 בזו הלשון:

הרי קצין התגמולים, בא-כוחו, הוועדות הרפואיות והממונה עליהן אינם מעל החוק, ואינם בעלי סמכות עליונה שכזאת, אשר מחליפה את ביהמ"ש העליון לגבי מה שנראה בעיניהם כטעות ו/או משגה בפסיקה של ביהמ"ש, בזה כי לא מקיימים ומתעלמים, מחוק הנכים, מפסק דין חלוט, מההלכה הפסוקה ומהצהרה בשבועה לבג"צ, על כל המשתמע מכך, ונוטלים לעצמם סמכויות לא להם בדרך לא דרך.

לסיכום, לא מקובל, ובניגוד לכל דין, כי גרוסמן בנימין נכה צה"ל חייב להילחם למעלה מ-36 שנים על זכותו על פי דין, למרות קיומם של כל העובדות, עובדות משפטיות וההלכה הפסוקה המוכיחות, בפסיקת ועדת הערעורים, בפסיקות בית המשפט המחוזי, ובהצהרות בשבועה של קצין התגמולים לבית הדין הגבוה לצדק. המהווים מעשי בית דין. קצין התגמולים כמו הוועדות הרפואיות והממונה עליהם גורמים לגרוסמן בנימין לעינוי דין מתמשך במקום לפעול בדרך המותוות בחוק, כאמור בחרו קצין התגמולים, ב"כ כמו הוועדות הרפואיות והממונה עליהן לפעול במחשכים, בניגוד לכל דין וכללי הצדק הטבעי, תוך הובלת המערער בכחש, במשך למעלה מ-15 שנה, תוך התעלמות מוחלטת מפסיקת וועדת הערעורים, מההלכה הפסוקה, מביהמ"ש ומבג"צ, קצין התגמולים כמו הוועדות הרפואיות נהגו בחוסר סמכות בדרך זילות ועדת הערעורים, ביהמ"ש, בג"צ והתעלמות ממכלול הדיונים וההצהרות. כתוצאה מכל אלו נגרם למערער עינוי דין מתמשך – ועדת ערעורים על פי חוק הנכים זאת מתבקשת בזאת לשים קץ להתעללות זו במערער - לא רק שהצדק יעשה אלא גם יראה.

אודות בנימין גרוסמן

אני גרוסמן בנימין נכה צה"ל מלחמת יום הכיפורים 1974 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 מציג בזאת את המצב החמור והלא מקובל, ובניגוד לכל דין, כי גרוסמן בנימין נכה צה"ל חייב להילחם למעלה מ-36 שנים על זכותו על פי דין, למרות קיומם של כל העובדות, עובדות משפטיות ורפואיות ברורות וההלכה הפסוקה המוכיחות, בפסיקת ועדת הערעורים, בפסיקות בית המשפט המחוזי, ובהצהרות בשבועה של קצין התגמולים לבית הדין הגבוה לצדק. אי ציות המדינה לפסקי דין של בתי משפט – אנרכיה - עובדה בסיסית כי קיים פס"ד חלוט של ועדת הערעורים בהתאם לסעיף 33 לחוק הנכים - בו זכה התובע, וועדת הערעורים שינתה את החלטתו קצין התגמולים, וקבעה כי קיימת "פגימה נוספת" שהינה "הגבלת שדה הראייה" בהתאם להגדרת "נכות" בסעיף 1 לחוק הנכים.,

בנימין גרוסמן

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר