הפקעת מקרקעין ותשלום פיצויים | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


הפקעת מקרקעין ותשלום פיצויים

פורסם בתאריך 05/02/2010 ע"י LoadSeo קידום אתרים בקטגוריה נדל"ן ובניה | צפיות: 979 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: הפקעת מקרקעין, שמאי, פיצויים, שמאי מקרקעין, חוק התכנון והבניה, מס שבח

הפקעות ופיצויים

הפקעות מקרקעין ופיצויים בגין הפקעת מקרקעין

לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A.
הפקעות מקרקעין מתבצעות על פי חוקים ופקודות ולצרכי ציבור בלבד. החוק מגדיר לאיזה צרכי ציבור מותר להפקיע מקרקעין. הפקעה הינה העברה כפויה בתמורה או ללא תמורה של מקרקעין.

שמאי מקרקעין בודק לגבי ההפקעה: לאיזה צרכי ציבור, שיעור ההפקעה המותרת, שווי שוק של המקרקעין, שווי מלא עבור מקרקעין מחוברים, שיחזור חלקות וכדומה. חשוב להתייעץ בשמאי מקרקעין מטעמך כבר בשלבים הראשונים דהיינו עם ההודעה שקיבלת על הצורך להפקיע מקרקעין שבבעלותך. להלן הסבר מתומצת להבנת הצורך בהפקעה, סמכויות ופיצויים.

ניתן להפקיע מקרקעין באמצעות:

חוק התכנון והבניה, פקודת הקרקעות, פקודת הדרכים ומסילות ברזל הגנה ופיתוח, חוק המים, חוק בינוי ופינוי אזורי שיקום, חוק העתיקות, חוק הרשויות המקומיות שימוש במגרשים ריקים – 1987 ועוד.

הפקעת מקרקעין על פי חוק התכנון והבניה:

הסמכות להפקיע מקרקעין היא בידי הועדה המקומית לתכנון ובניה לשטחים שנועדו בתכנית מתאר או תכנית מפורטת לצרכי ציבור.

לאיזה צרכי ציבור מותר לועדה המקומית להפקיע מקרקעין?

ע"פ סעיף 188 לחוק התכנון והבניה ניתן להפקיע מקרקעין לצורך דרכים, גנים, נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים מזחים, שווקים, תחנות רכבת ואוטובוסים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, מרפאות ועוד. הרשימה ניתנת להרחבה באישור שר הפנים.

האם ניתן להפקיע מקרקעין על פי חוק התכנון והבניה עד 40ניתן להפקיע מקרקעין על פי חוק התכנון והבניה עד 40 />
לשאר המטרות לצרכי ציבור אשר בגינם ניתן להפקיע מקרקעין ישולם פיצוי מהמ"ר הראשון שמפקיעים לפי שווי מקרקעין בשוק החופשי. שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית יעריך את שווים של מקרקעין המעומדים להפקעה ורצוי כי שמאי מקרקעין מטעם הבעלים יבדוק את השומה שהכינה הועדה. במידה ושווי המקרקעין שנקבעו על ידי שמאי מקרקעין הועדה נמוך לדעתו אזי ניתן להגיש השגה דהיינו שומה נגדית לועדה המקומית.

מהי הפקעת מקרקעין על פי פקודת הקרקעות?

בהפקעת מקרקעין על פי פקודת הקרקעות רכישה לצרכי ציבור 1943: הסמכות להפקיע מקרקעין היא בידי שר האוצר או שנתנה לו הסמכות. ניתן להפקיע עד 25 />

כיצד הוועדה מפצה בגין ההפקעת מקרקעין

פיצוי עבור ההפקעת מקרקעין לרוב בתשלום בכסף אך גם בקרקע חילופית כלומר הועדה המקומית באישור ועדה מחוזית רשאית להקצות קרקע חלופית במקום פיצויים. שווי הפיצוי יהיה לפי שווי המקרקעין בשוק החופשי בהתעלם מגורם ההפקעה הכפויה, על מנת שלא תהיה הפחתה כלשהי עקב הצורך להפקיע. שמאי מקרקעין מטעמך יעריך את שווי שוק של המקרקעין דהיינו הקרקע והמחוברים.

כיצד מפצים עבור מקרקעין "מחוברים"?

פיצוי עבור מקרקעין מחוברים דהיינו כל דבר המחובר לקרקע חיבור של קבע כגון: מבנים, מתקנים וכדומה.

בעל החלקה והמבנה זכאי לפיצוי מלא עבורם. שמאי מקרקעין יעריך את שווי המבנה לפי תחשיבים ועקרונות שמאיים ובעל החלקה יקבל פיצוי מלא עבור מקרקעין המחוברים. כלומר לפיצוי החלקה דהיינו לקרקע מוסיפים את הפיצוי עבור מקרקעין המחוברים.

מהו המועד הקובע לשומת הפיצויים בהפקעת מקרקעין?

הינו היום ה- 60 לאחר הפרסום ברשומות של ההודעה בדבר הכוונה להפקיע מקרקעין לפי סעיף 5 לפקודה, וללא 60 יום על פי פקודת הקרקעות.

מתי ואיך מקבלים את הפיצוי על הפקעת מקרקעין?

מועד התשלום יהיה מועד תפיסת החזקה בפועל כשהוא צמוד כחוק מיום הקובע לשומת הפיצויים.

מה קורה במידה והופקעו מקרקעין לפי חוק התכנון והבניה ויעודם שונה ליעוד שבגינו לא ניתן להפקיע?

במקרה שהועדה הפקיעה ללא פיצוי אזי על הועדה לשלם פיצויים על ההפקעת מקרקעין למי שהיה הבעלים באותו עת של ההפקעה או שתחזיר את המקרקעין למי שהיה הבעלים בעת ההפקעה. במידה וחלה השבחה הבעלים ישלם את היטל ההשבחה. ראה מאמר: היטל השבחה.

מה קורה במידה והפקיעו חלק ממגרש ויתרת שווי המגרש פחת?

במידה ויופקע חלק ממגרש בתמורה או ללא תמורה ויפחת שווי יתרת המגרש אזי לא יופקע המגרש. אפשרות נוספת היא לבקש מהועדה המקומית להפקיע את כל המגרש ולקבל פיצוי מלא עבור המגרש לפי שווי שוק וללא כל הפחתה.

הבקשה תוגש לועדה המקומית ולאחר אישורה יעריך שמאי מקרקעין מטעמה את שווי המקרקעין במידה ויש לך השגה לגבי שווי מקרקעין אזי שמאי מקרקעין מטעמך יעריך את שווי המקרקעין לפי שווי שוק וללא הפחתה כלשהי להפקעה שהיתה מתוכננת, ויגיש את חוות דעתו המנומקת לועדה המקומית.

מה קורה כאשר הועדה להפקעת מקרקעין מפקיעה את כל החלקה?

במקרה של הפקעת החלקה בשלמות זכאי בעל החלקה לפיצוי מלא עבור החלקה ללא ניכוי 40 />

מהו שחזור חלקות ולמה חשוב לערוך שיחזור?

שמאי מקרקעין בודק בין היתר בשחזור חלקות אם בעבר לא היתה הפקעה מהחלקה המקורית. שמאי בודק אם באופן מצטבר לא עברנו את 40 />
גם אם מפקיעים מקרקעין לפי הרשימה בחוק התכנון והבניה שמאפשרת להפקיע עד 40 />

האם בעל מקרקעין אשר קיבל פיצוי כספי חייב בתשלום מס שבח?

ישולם מס עבור הפיצוי הכספי שקיבל, לעומת זאת בקרקע חלופית אין תשלום מס שבח. במידה ומתקבלת קרקע חלופית ובנוסף תשלום כספי אזי ישולם מס רק על החלק של התשלום הכספי.

מה קורה אם תכנית בנין עיר חדשה גרמה לירידת ערך החלקה וגם חלה עליה הפקעה?

אזי ישולם פיצויי ירידת ערך בשלב הראשון – 100ef="http://www.shamy.co.il/ירידת_ערך_נכסים/">ירידת ערך נכסים ואילו בשלב השני ישולם פיצויי הפקעת מקרקעין. כלומר קיים לבעל מקרקעין הנפגע שני מסלולי פיצוי נפרדים.

מה קורה ועל פי תכנית בנין עיר ייעדו מקרקעין להפקעה ובפועל הועדה המקומית לא הפקיעה?

במצב כזה על מנת שהבעל מקרקעין לא ישאר במצב שמצד אחד הוא לא יכול למכור, מאחר וסחירות מקרקעין נמוכה בגין ההפקעה ומצד שני לא יכול לתבוע פיצוי הפקעת מקרקעין או שאינו יכול לממש את זכויותיו דהיינו לבנות. במקרים הנ"ל הבעל מקרקעין יבקש מבית המשפט להורות על ביטול ההפקעת מקרקעין או שיחייב את הרשות להפקיע בפועל על ידי תפיסת חזקה.

האם ניתן להפקיע חלקת מקרקעין ועליה בית מגורים?

לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להפקעה אלא אם שילמו לו פיצויים או קיבל שיכון חלופי סביר. זכאי לפיצוי הוא מי שהיה גר בבית ביום פרסום ההודעה להפקיע. את גובה הפיצויים או בדיקת שווי שיכון חלופי סביר יבדוק שמאי מקרקעין מטעמך על פי עקרונות ותחשיבים שמאיים ויגיש שומה מנומקת לועדה המקומית.

למשרדנו ניסיון רב שנים וידע בהגשת חוות דעת נגדית לועדה המקומית לצורך קבלת פיצויים בגין הפקעת מקרקעין.

אודות LoadSeo קידום אתרים

null

LoadSeo קידום אתרים

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר